Pakiet porad prawnych RODO - audyt zgodności, rekomendacje i porady prawne

W ramach tej usługi, otrzymsz pewność, że Twój system ochrony danych osobowych jest zgodny z wytycznymi RODO.

Dla kogo przeznaczony jest audyt zgodności RODO?

 • dla firm
 • dla urzędów i instyru
 • dla jednostek samorządowych
 • dla jednostek medycznych i NZOZ
 • dla fundacji i organizacji non-profit
 • dla firm księgowych
 • dla innych podmiotów przetwarzających dane osobowe

Jaki jest cel audytu zgodności RODO?

 • wdrożenie systemu ochrony danych osobowych
 • kontrola zgodności systemu ochrony danych osobowych z wytycznymi RODO
 • korekta procedur ochrony danych osobowych (zalecenia audytu)

Audyt zgodności i rekomendacje RODO

Wersja do druku Poleć znajomemu

Audyt zgodności procedur ochrony danych osobowych oraz sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące wdrożenia wymogów RODO oraz telefoniczne wsparcie prawnika AVAILO.

Producent / Usługodawca: AVAILO
Symbol: AUDIT-RODO
Jednostka: pakiet usług
Zakres usługi: audyt zgodności RODO, raport rekomendacji, pomoc telefoniczna prawnika
Czas trwania: dostęp do usługi przez 30 dni od jej aktywacji

Cena brutto: 1 999,98 PLN za pakiet usług

pakiet usług
1 pakiet usług
Zobacz więcej produktów z kategorii: Wdrożenie i obsługa prawna RODO
 • Korzyści
 • Specyfikacja
 • Powiązane
 • Pliki do pobrania
 • Kod QR

Wykonanie audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych z wytycznymi RODO przez kompetentnych prawników, daje poczucie pewności i bezpieczeństwa prowadzonej działalności przez firmę czy instytucję.

Przeprowadzenie audytu przez Availo to pewność, że usługa zostanie wykonana rzetelnie i termionowo - Availo współpracuje z blisko 100 prawnikami oraz 120 kancelariami prawnymi z całej Polski.

Prawnicy Availo przedstawią Ci rozwiązanie prawne w prosty i komunikatywny sposób - nie musisz się borykać z nieprzystępnym i trudnym językiem prawniczym ani doktoryzować się w dziedzinie RODO.

Usługa przeprowadzenia audytu zgodności procedur ochrony danych oraz sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące wdrożenia wymogów RODO oraz telefoniczne wsparcie konsultanta w zakresie zagadnień audytowych.

 • dostęp do usługi - przez 30 dni od daty jej aktywacji (Formularze audytowe muszą być przesłane do Availo do 30 dni roboczych od momentu wysłania ich przez konsultanta Availo do Osoby Kontaktowej)
 • termin analizy formularza danych Klienta przez Availo - do 7 dni roboczych od otrzymania formularza
 • regulamin usługi - Regulamin_Uslugi_Rodo_Availo_ZEFE_ORG.pdf

 

Schemat realizacji usługi Audyt zgodności i rekomendacje RODO

RODO - obsługa prawna

 

Szczegółowy opis usługi w zakresie obsługi prawnej w pakiecie Audyt zgodności i rekomendacje RODO

1.    Zgłoszenie zapotrzebowania na realizację usługi - aktywacja usługi zamówionej poprzez ZEFE.ORG
Przedsiębiorca (Klient) aktywuje usługę poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Pomocy Prawnej Availo (CPPA), poprzez które jest informowany o konieczności wskazania osoby do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za udzielanie informacji o przedsiębiorstwie i innych potrzebnych danych (Osoba Kontaktowa). Konsultant CPPA pobiera dane kontaktowe tej osoby i w ciągu 48 h przesyła jej formularze audytowe. Klient może kontaktować się z konsultantem w celu wyjaśnienia wszelkich zagadnień dotyczących wypełniania arkuszy audytowych.
2.    Proces zdalnego audytu otwiera przesłanie formularza z zapytaniami do Osoby Kontaktowej. Termin do udzielenia odpowiedzi należy do przedsiębiorcy i jest ograniczony tylko okresem obowiązywania pakietu. Od przesłania formularza i w zależności od odpowiedzi, jakie będą w nim zamieszczone zależy czy i o jakie dokumenty Availo zwróci się do przedsiębiorcy – termin do analizy: 7 dni roboczych od otrzymania formularza. Formularze audytowe muszą być przesłane do Availo do 30 dni roboczych od momentu wysłania ich przez konsultanta Availo do Osoby Kontaktowej.
3.    W terminie 21 dni roboczych od przesłania dokumentacji, ewentualnie dodatkowych wyjaśnień, Availo sporządza raport i rekomendacje wdrożenia środków wymaganych przez regulację RODO.
4.    Pozostałe dokumenty sporządzane są w terminie 14 dni od poinformowania Availo przez Klienta
o takiej potrzebie. Availo może komunikować się z Osobą Kontaktową w celu wyjaśnienia kwestii związanych z prowadzeniem i gromadzeniem danych. Do czasu uzyskania informacji od Klienta następuje wstrzymanie terminu do wykonania usługi.
5.    Sporządzone dokumenty przesyła Klientowi konsultant CPPA. Po ich otrzymaniu, Klient może zwrócić się o kontakt z prawnikiem, który je realizował w celu wyjaśnienia wszelkich zagadnień objętych raportem z rekomendacjami.
6.    Ze strony Availo, osobą kontaktową będzie konsultant CPPA. W przypadku nagłych pytań wynikłych podczas tworzenia dokumentów, z Klientem może skontaktować się także prawnik sporządzający pismo.

Produkty powiązane i uzupełniające

Kod QR produktu

Zobacz także


studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony