Dofinansowania OZE - granty i dotacje unijne

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dofinansowania OZE - granty i dotacje unijne to preferowane formy finansowania projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów OZE
 • pozyskujemy dotacje na odnawialne źródła energii - projekty OZE
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Pozyskiwanie finansowania projektów OZE

Wybrane możliwości dofinansowania OZE:

OZE dla gospodarstw domowych

 • Moje Ciepło: dofinansowanie do pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Maksymalna wysokość dotacji to 30 000 zł. https://mojecieplo.gov.pl/
 • Program "Mój Prąd": dotacje do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 kWp.
 • Program "Czyste Powietrze": dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, w tym pompy ciepła.
 • Ulga termomodernizacyjna: odliczenie od podatku dochodowego do 53 000 zł na wydatki związane z termomodernizacją budynku, w tym montażem instalacji OZE.

OZE dla firm i przedsiębiorstw

 • Program "Energia dla Wsi": dotacje do 20% kosztów kwalifikowanych instalacji OZE dla rolników i mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich.
 • Pożyczka "Energia Plus": pożyczka na preferencyjnych warunkach na inwestycje w OZE dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 • Fundusz Modernizacyjny: dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw energetycznych na transformację energetyczną.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ): dofinansowanie dla projektów z zakresu OZE, w tym dla instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych i biomasowych. https://www.pois.gov.pl/
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW): różne programy dofinansowania dla firm, w tym dla projektów z zakresu OZE. https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK): pożyczki i gwarancje na inwestycje w OZE. https://www.en.bgk.pl/

Dla samorządów

Dodatkowe źródła dofinansowania

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: programy dofinansowania OZE różniące się w zależności od województwa.
 • Gminy: lokalne programy dofinansowania OZE.

Przydatne strony internetowe

 • Portal gov.pl - Dotacje na OZE
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.nfosigw.gov.pl/
 • Baza programów dotacyjnych

Należy pamiętać, że programy dofinansowania OZE często zmieniają się i mogą mieć różne terminy składania wniosków. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem inwestycji sprawdzić aktualne warunki dofinansowania.

Oprócz dofinansowania, warto również rozważyć inne formy wsparcia dla projektów OZE, takie jak:

 • Ulga na fotowoltaikę: obniżenie podatku VAT do 0% na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
 • Gwarancje pochodzenia energii: możliwość sprzedaży świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej z OZE.

Dofinansowania OZE stanowią kluczowe wsparcie dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Obejmują one różne formy finansowania, w tym granty i dotacje unijne.

Plik do pobrania

 

Dotacje i nabory FENIKS

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

 dotacje na projekty OZE

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony