Dotacje na projekty badawcze i rozwojowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje na projekty badawcze i rozwojowe (projekty B+R) to preferowany model finansowania infrastruktury badawczej, który wspiera działalność badawczą i rozwojową przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Dotacje te są dostępne na poziomie krajowym i międzynarodowym, a ich celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

infolinia (+48) 814 608 814

W Polsce dofinansowanie projektów B+R jest dostępne w ramach kilku programów, w tym:

 • Fundusz Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) , którego celem jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, instytucjach naukowych i otoczeniu biznesu. W ramach FENG dostępne są dotacje na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, a także tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), którego celem jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, instytucjach naukowych i otoczeniu biznesu. W ramach PO IR dostępne są dotacje na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, a także tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które są realizowane przez poszczególne województwa. W ramach RPO dostępne są dotacje na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, a także tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.
 • PMIB, czyli Polski Fundusz Rozwoju Infrastruktury Badawczej, to państwowy fundusz celowy, który udziela dotacji wspierających rozwój infrastruktury badawczej w Polsce. Fundusz jest zarządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Oprócz dofinansowania projektów B+R z funduszy publicznych, przedsiębiorstwa mogą również ubiegać się o dotacje z fundacji i innych instytucji prywatnych.

Aby otrzymać dofinansowanie na projekt B+R, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis projektu, w tym jego cel, zakres, harmonogram i budżet.

Dotacje na projekty B+R mogą być bardzo korzystnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw. Mogą pomóc w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, opracowaniu nowych produktów i usług, a także w zdobyciu nowych rynków.

Dotacje na projekty badawcze i rozwojowe to istotne źródło finansowania projektów B+R.

Jak zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania na projekt B+R:

 • Upewnij się, że Twój projekt jest zgodny z celami programu, z którego chcesz uzyskać dofinansowanie.
 • Dokładnie przygotuj wniosek, zawierający wszystkie wymagane informacje.
 • Uzyskaj wsparcie ekspertów, którzy mogą pomóc Ci w przygotowaniu wniosku - zapraszamy do kontaktu z ZEFE.ORG - mieliśmy zaszczyt i przyjemność pracować dla wielu poważnych instytucji, m.in. dla:

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji na projekt B+R, warto dowiedzieć się więcej o dostępnych programach i złożyć wniosek.

Plik do pobrania

 

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony