usługi consultingowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO, HACCP, BRC, IRIS

ZEFE.ORG™ świadczy usługi doradcze w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem zdrowotnym produkcji żywności. Obsługujemy firmy w zakresie BHP.

więcej »

Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy europejskich

ZEFE.ORG oferuje usługę kompleksowego rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Pełnimy funkcję Managera Projektów.

więcej »

Hydrotechnika

Zespół Hydrotechniki ZEFE oferuje usługi w zakresie projektowania obiektów inżynierii wodnej.

więcej »

Hydrologia

Zespół Hydrologii ZEFE oferuje usługi w zakresie ekspertyz hydrologicznych i operatów wodnoprawnych.

więcej »

Ekologia

Zespół Ekologii ZEFE oferuje usługi w zakresie ekspertyz środowiskowych.

więcej »

Projekty OZE - przygotowanie inwestycji z europejskich źródeł finansowania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy ZEFE.ORG oraz Eko Energia Piotr Rybak w zakresie kompleksowego przygotowania inwestycji OZE wraz z pozyskaniem finansowania z dostępnych źródeł europejskich.

Obecny klimat sprzyja realizacji projektów OZE w obszarach: fotowoltaika, kogeneracja, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, budynki pasywne.

więcej »

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych to nasza specjalizacja. Już od epoki Phare 2000 pozyskujemy fundusze unijne dla instytucji i przedsiębiorstw.

więcej »

Pozyskiwanie środków unijnych

Pozyskiwanie środków unijnych obejmuje dostępne metody starania o finansowanie projektów lub inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej. Środki te są dostępne dla różnych beneficjentów, takich jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne podmioty, które mogą przyczynić się do realizacji celów Unii Europejskiej.

więcej »

Dobre studium wykonalności

Studium wykonalności to dokument, który zawiera ocenę i analizę potencjału projektu pod kontem formalnym, organizacyjnym, społecznym i fiansowym. Jego celem jest dostarczenie informacji, które pomogą w podjęciu decyzji o realizacji projektu. Studium wykonalności składa się z kilku części, które mogą się różnić w zależności od rodzaju projektu.

więcej »

Przygotowanie studium wykonalności

Studium wykonalności to dokument, który ma na celu ocenę potencjału projektu pod kątem jego wykonalności technicznej, ekonomicznej, finansowej, prawnej, środowiskowej i społecznej. Jest to narzędzie, które pomaga decydentom podjąć decyzję o realizacji danego przedsięwzięcia.

więcej »

 1  2  3  Następne »