Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

Lista zrealizowanych projektów

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG funkcjonuje już od 1990 roku, natomiast doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych zdobywamy od roku 2000.

Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln złotych.

Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie i wystawione referencje.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania studium wykonalności, napisania wniosku o dotację i rozliczania dotacji.

rok

beneficjent

adres

opracowanie

temat

budżet

2024 czerwiec Gmina Podgórzyn ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn FEDS 02.06 Analiza finansowa projektu, Oczyszczalnia ścieków, FEDS, Gospodarka ściekowa ZIT JOF  
2024 maj Gmina Podgórzyn ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn FEDS 02.07 Analiza finansowa projektu Obwodnica rowerowa, FEDS  
2024 marzec Gmina  Świecie ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
FENIKS, FENX.02.04 studium wykonalności Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód - zbiornika Mały Blankusz 8,8 mln zł
2024 marzec Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola FENIKS, studium wykonalności Przebudowa sieci ciepłowniczej 9,5 mln zł
2024 styczeń Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola FENIKS, studium wykonalności Przebudowa sieci wodociągowych oraz modernizacji SUW 9,6 mln zł
2023 listopad Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej-Schemat A, studium wykonalności KPO Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK) 101,1 mln zł
2023 listopad Miasto Siedlce Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
Funduszy Europejskich do Polski Wschodniej 2021-2027, studium wykonalności i wniosek Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach  
2021 październik Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytute Włókiennictwa ul. Brzezińskiej 5/15, 92-103 Łódź

RPO WŁ 2014-2020, Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Wzmocnienie potencjału badawczego dla rozwoju funkcjonalnych materiałów włókienniczych 14,6 mln zł
2020 październik Miasto Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce RPO WM 2007-2013 Wykonanie badań ruchu i analizy potwierdzającej utrzymanie wskaźnika rezultatu.  
2016 październik Muzeum Opole Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3
45-017 Opole
RPO WO, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny Trzeci etap przebudowy budynku Muzeum w Opolu, zakup niezbędnego wyposażenia Muzeum w Opolu i Łambinowicach oraz konserwacja pozostałości poobozowych po Stalagu 318/VIII F wraz z urządzeniem otoczenia  
2016 październik Gmina Lublin Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
RPO WL, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla Województwa Lubelskiego  
2016 czerwiec Gmina Rejowiec Urząd Gminy Rejowiec
 ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec
RPO WL, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny Odnawialne źródła energii w gminie Rejowiec  
2016 maj Miasto Józefów Urząd Miasta Józefowa, ul.Sosnowa 17 bud.C, 05-420 Józefów RPO WM, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki 6,31 mln zł
2016 kwiecień Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ZUS I Oddział w Łodzi ZUS I Oddział w Łodzi, 90-431 Łodź, ul. Zamenhofa 2 NFOS, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny Termomodernizacja budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2  
2015 grudzień Gminy Ryki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z .o.o.
Głowackiego 43
24-170 Kurów

RPO, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny Kompleksowy system wodno - ściekowy Gminy Kurów - etap II 15,8 mln zł
2014 czerwiec P.W. Structum Sp. z o.o. ul. Niepodległości 30/59
20-246 Lublin
RPO, wniosek aplikacyjny GoBiz - innowacyjne rozwiązania biznesowe firmy STRUCTUM 1,1 mln zł
2012 maj Gmina Krasnystaw Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
RPO, studium wykonalności Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż kolektorów 7,58 mln zł
2010 lipiec Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów
POIS, projekt ogólnopolski, studium wykonalności Zabezpieczenie przed powodzią
miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug
42 mln zł
2010
styczeń

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

opis projektu

ul. Królewska 4, 08-540 Stężyca

RPO województwa lubelskiego, studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko

referencje

Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy 16 mln zł
2009 kwiecień

Polska Akademia Nauk (PAN), Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Instytut Technologii Elektronowej

opis projektu

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
www.ifpan.edu.pl
www.ite.waw.pl

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
www.agh.edu.pl

POIG, studium wykonalności

referencje

Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania
i monitorowania Energii MIME
22 mln zł
2008 sierpień Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
www.ite.waw.pl
POIG, studium wykonalności Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów
i NanoTechnologii Elektronicznych MINTE
18 mln zł
2008 sierpień Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
www.ite.waw.pl
POIG, studium wykonalności Centrum Nanofotoniki 26 mln zł
2008 sierpień Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
www.ite.waw.pl
POIG, studium wykonalności Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych 18 mln zł

2008 maj

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Jana Bożego

Biernackiego 9
20-089 Lublin
www.spszw.lublin.pl

RPO Województwa Lubelskiego, studium wykonalności

Zakup aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb diagnostyki ginekologiczno-położniczej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

1,1 mln zł

2007 październik

Urząd Gminy Łuków

opis projektu

Urząd Gminy w Łukowie
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel.: (0-25) 798 24 39
tel./fax: 798 23 92
RPO Województwa Lubelskiego, studium wykonalności, aneks Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w miejscowości Ryżki oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga
7,7 mln zł

2005 czerwiec

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

ul. Dr K. Jaczewskiego 7 20-090 Lublin
http://oncol.am.lublin.pl

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

Unowocześnienie aparatury medycznej do leczenia metodą promienistą

3 mln zł

2005 marzec

Urząd Miasta Dęblin

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

poczta@um.deblin.pl

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dęblin”

0,5 mln zł

2005 marzec

Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. Prof. A. Gębali

Chodźki 2

20-093 Lublin

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

Zakup mobilnego aparatu rentgenowskiegoz ramieniem C dla DSK w Lublinie

0,4 mln zł

2005 luty

Urząd Miasta Łuków

ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

„Rozbudowa i modernizacja systemu infrastruktury informatycznejMiasta Łuków”

0,24 mln zł

2004 grudzień

Urząd Gminy Potok Wielki

23-313 Potok Wielki 106

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączamiw miejscowości Osówek oraz Maliniecw Gminie Potok Wielki”

1,5 mln zł

2004 wrzesień

Urząd Gminy Potok Wielki

23-313 Potok Wielki 106

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

„Budowa drogi gminnej nr 008714Lw miejscowości Stawki, od km 0+000do km 0+597,80 w gminie Potok Wielki”

0,5 mln zł

2004 wrzesień

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

www.ite.waw.pl

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

Rozbudowa Laboratorium Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych Centrum Doskonałości MANTARC

4 mln zł

2004 wrzesień

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

www.ite.waw.pl

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

System szybkiego projektowania i prototypowania specjalizowanych mikroukładówi mikrosystemów MEMS / MOEMSdla Laboratorium Technologii Mikrosystemówi Nanostruktur KrzemowychCentrum Doskonałości MANTARC

3 mln zł

2004 sierpień

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Grójecka 17

02-021 Warszawa

ZPORR, SPO WKP, studium wykonalności

Zintegrowana obsługa międzynarodowego transportu drogowego w Polsce on-line

0,927 mln zł

2004 lipiec

Urząd Gminy Łuków

Urząd Gminy w Łukowie

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: (0-25) 798 24 39

tel./fax: 798 23 92

ZPORR, studium wykonalności

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga

8,33 mln zł

2004 lipiec

Urząd Gminy Łuków

Urząd Gminy w Łukowie

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: (0-25) 798 24 39

tel./fax: 798 23 92

ZPORR, studium wykonalności

Droga gminna nr 002336L Sięciaszka Trzecia

0,82 mln zł

2004 lipiec

Urząd Gminy Łuków

Urząd Gminy w Łukowie

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: (0-25) 798 24 39

tel./fax: 798 23 92

ZPORR, studium wykonalności

Budowa drogi gminnej nr 002775L Kownatki - Lipniaki

0,93 mln zł

2004 czerwiec

PSK4 w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8

20-954 LUBLIN

Skrytka Pocztowa 270

tel.: 9,7425149

ZPORR, studium wykonalności

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej w SPSK 4 w Lublinie

1,8 mln zł

2002 lipiec

Urząd Gminy Jastków

ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków

studium wykonalności

Infrastruktura komunalna wspomagająca rozwój przedsiębiorczościw gminie Jastków

3,38 M€

2002 lipiec

Zarząd Miasta Hrubieszowa

ul. Mjr H. Dobrzańskiego ''Hubala'' 122-500 Hrubieszów

studium wykonalności

Wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta Hrubieszów

2,8 M€

2002 lipiec

Zarząd Miasta Łęczna

ul. Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna

studium wykonalności

Zwiększenieatrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Łęczna

2,925 M€

2002 wrzesień

Spółka Wodno-Ściekowa w Łęcznej

ul. Partyzancka 11, 21-020 Milejów

studium wykonalności

Zakup i montaż instalacjido odwadniania i higienizacji osadów w oczyszczalni ściekóww Milejowie

0,134 M€

2002 kwiecień

Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 20

21-350 Międzyrzec Podlaski

studium wykonalności

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Międzyrzec Podlaski wsie: Misie, Jelnica-Sawki, Strzakły

0,425 M€

2002 kwiecień

Urząd Miejski w Łukowie

ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radzyńskiej i Przennej w Łukowie

1,531 mln zł

2002 kwiecień

Urząd Miejski w Łukowie

ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko

Budowa kanalizacji sanitarnejw osiedlu „Nowy Łuków II”w Łukowie

1,038 mln zł

2002 kwiecień

Zarząd Gminy w Łukowie

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

studium wykonalności

Przebudowa drogi gminnej nr 3623008 Świdry – Ryżki w km 2+250 - 4+756,5 o długości 2 506,5 m

1,165 mln zł

2002 kwiecień

Zarząd Miasta Lubartowa

ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów

studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko

Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa

1,510 mln zł

2002 kwiecień

Zarząd Miasta i Gminy
w Janowie Lubelskim

23 – 300 Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 59

studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z organizacją selektywnej ich zbiórki z terenu gmin Janów Lubelski, Modliborzyce

1,537 M€

2002 styczeń

Gmina Lublin

Plac Łokietka 1
20-109 Lublin

studium wykonalności, SOSN, badania ankietowe

Budowa obwodnicy Miejskiejna odcinku od węzła Al. Tysiąclecia– ul. Hutnicza, do skrzyżowaniaz ul. Mełgiewską, remont mostuna rzece Bystrzycy oraz sygnalizacji świetlnej (na skrzyżowaniuul. Łęczyńskiej, ul. Hutniczej, oraz Al. Tysiąclecia w Lublinie

13,825 mln zł

 

Przygotowanie studium wykonalności

Przygotowanie studium wykonalności ma na celu ocenę potencjału projektu pod kątem jego wykonalności technicznej, ekonomicznej, finansowej, prawnej, środowiskowej i społecznej. Studium wykonalności jest to narzędziem, które pomaga w podejmowaniu racjonalnej decyzję o realizacji projektu. Profesjonalne przygotowanie studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, OZE, B+R zwiększa szansę pozyskania dotacji.

Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych

Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania, strategii oraz wsparcia specjalistów.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony