Analizy konkurencji i analizy rynku

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy analizy konkurencji oraz analizy rynku. Przeprowdzamy badanie rynku produktów i usług, analizujemy działania konkurencji, weryfikujemy użyteczność i funkcjonalności MVP, badamy skłonność klientów do zakupu i akceptowalną cenę.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • analizy konkurencji i analizy rynku
 • przygotowanie planu prac badawczych
 • badanie i weryfikacja innowacyjności produktów i usług
 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

 

Analizy konkurencji oraz analizy rynku

1. Badania rynku produktów i usług

 • Analiza trendów: Identyfikacja trendów rynkowych i technologicznych, aby zidentyfikować nowe możliwości.
 • Analiza popytu: Określenie wielkości i dynamiki rynku dla danego produktu lub usługi.
 • Segmentacja rynku: Podział rynku na mniejsze segmenty o podobnych cechach i potrzebach.
 • Badania satysfakcji klienta: Ocena satysfakcji klienta z istniejących produktów i usług.

2. Analizy działania konkurencji

 • Analiza SWOT: Ocena mocnych i słabych stron konkurentów, szans i zagrożeń na rynku.
 • Benchmarking: Porównanie produktu/usługi z konkurencyjnymi rozwiązaniami.
 • Analiza strategii marketingowych: Badanie strategii marketingowych i cenowych konkurentów.
 • Analiza udziału w rynku: Monitorowanie udziału w rynku konkurentów.

3. Weryfikacja użyteczności i funkcjonalności MVP

 • Testowanie użyteczności: Badanie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produktu i identyfikacja potencjalnych problemów.
 • Testy A/B: Porównywanie różnych wersji produktu, aby określić, która z nich jest bardziej użyteczna dla użytkowników.
 • Walidacja MVP: Ocena, czy MVP spełnia potrzeby użytkowników i czy ma potencjał komercyjny.

4. Badania skłonności klientów do zakupu

 • Badania ankietowe: Zbieranie opinii potencjalnych i obecnych klientów na temat produktu/usługi.
 • Wywiady z klientami: Pogłębione rozmowy z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.
 • Analiza danych o klientach: Analiza danych o zachowaniu klientów, aby zidentyfikować trendy i wzorce.

5. Badania akceptowalnej ceny

 • Analiza kosztów: Kalkulacja kosztów produkcji lub dostarczenia produktu/usługi.
 • Analiza cen konkurencji: Porównanie cen produktu/usługi z cenami konkurencyjnymi.
 • Badania ankietowe: Zbieranie informacji o tym, ile klienci są gotowi zapłacić za produkt/usługę.

6. Analizy opłacalności

 • Analiza kosztów i zysków: Określenie potencjalnych zysków i kosztów związanych z produktem/usługą.
 • Analiza progu rentowności: Określenie minimalnej sprzedaży potrzebnej do pokrycia kosztów.
 • Analiza punktu równowagi: Określenie ceny, przy której zysk jest równy zeru.

7. Badanie funkcji i cech produktów

 • Analiza potrzeb klienta: Określenie potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Analiza konkurencji: Porównanie funkcji i cech produktu/usługi z konkurencyjnymi rozwiązaniami.
 • Burza mózgów: Generowanie pomysłów na nowe funkcje i cechy produktu/usługi.
 • Prototypowanie: Tworzenie prototypów produktu/usługi do testowania i walidacji.

Narzędzia do analiz:

 • Bazy danych patentowych
 • Platformy crowdsourcingowe
 • Oprogramowanie do analizy danych
 • Badania ankietowe
 • Ankiety online
 • Wywiady pogłębione
 • Grupy fokusowe

Wykonanie analizy rynku i konkurencji

Przeprowadzenie rzetelnych analiz rynku i konkurencji jest kluczowe dla sukcesu produktu/usługi. Dokładne badania i analizy pozwalają na ocenę potencjału produktu/usługi, zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie trafnych decyzji biznesowych.

We współpracy z organizacją o statusie organizacji badawczej wykonujemy:

Kolejne kroki do wykazania analizy konkurencji i analizy rynku Twojego produktu lub usługi

 

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złocony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

 • Analiza rozwiązań konkurencyjnych - badanie innowacyjności

  Konkursy na pomysły innowacyjne i B+R, dla dużych firm i startupów, w których wymagane jest wykazanie innowacyjności produktowej lub procesowej ponad skalę przedsiębiorstwa (np. PARP 1.1.2. Platformy startowe, Lider NCBR itp.).

  Analiza rozwiązań konkurencyjnych ma na celu ocenę innowacyjności firmy w porównaniu z konkurencją. Obejmuje to analizę produktów, usług, modeli biznesowych i strategii innowacyjnych konkurencji.

  ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
  Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
  ponad 250 mln zł.

  Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

  infolinia (+48) 814 608 814

  więcej »
 • studium przypadku

  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

  Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

  więcej

  infolinia ZEFE.ORG
  814 608 814

  studia wykonalności
  wnioski o dotację
  dotacje na projekty B+R
  dotacje na projekty OZE
  pozyskiwanie dotacji
  rozliczanie dotacji

  doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

  KONTAKT

  kod matrycowy

  kod matrycowy adresu tej strony