dotacje

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje to środki finansowe, które są przyznawane przez państwo, samorząd terytorialny lub inne podmioty, na określony cel. Dotacje są bezzwrotne, co oznacza, że nie podlegają zwrotowi.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Pozyskujemy dotacje, które mogą być udzielane na różne cele, np.:

 • realizację zadań publicznych,
 • wsparcie rozwoju gospodarczego,
 • wspieranie kultury, sportu, nauki, edukacji,
 • pomoc społeczną,
 • cele statutowe organizacji pozarządowych.

Dotacje są przyznawane na podstawie określonych kryteriów, które są określone w przepisach prawa lub w regulaminie danego programu dotacyjnego.

Dotacje mogą być udzielane w formie:

 • dotacji celowych,
 • dotacji podmiotowych,
 • dotacji inwestycyjnych,
 • dotacji na bieżącą działalność.

Dotacje celowe są przyznawane na realizację konkretnego zadania, np. na budowę drogi, zakup sprzętu czy organizację imprezy. Dotacje podmiotowe są przyznawane na działalność danego podmiotu, np. na działalność organizacji pozarządowej czy szkoły. Dotacje inwestycyjne są przyznawane na realizację inwestycji, np. na budowę budynku czy zakup maszyn. Dotacje na bieżącą działalność są przyznawane na pokrycie kosztów bieżących, np. na wynagrodzenia pracowników czy zakup materiałów.

Dotacje są ważną formą wsparcia dla wielu podmiotów, które nie mogłyby samodzielnie zrealizować swoich celów. Dotacje pozwalają na rozwój gospodarczy, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprawę jakości życia społeczeństwa.

» Dotacje FENIKS

Dotacje na transport intermodalny

Dotacje na transport intermodalny to preferowany sposób finansowania projektów rozwoju transportu intermodalnego. W najbliższych latach Unia Europejska przeznaczy znaczące środki na rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Jest to szansa dla przedsiębiorstw na dofinansowanie budowy i przebudowy terminali oraz finasnowanie zakupu i modernizacji taboru.

więcej »

Dotacje FENG ścieżka SMART

Dotacje ścieżka SMART to mechanizm dofinansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrażania wyników prac B+R, oferowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

więcej »

Dotacje KPO dla firm

Dotacje KPO dla firm to preferowany przez przedsiębiorców model finansowania projektów inwestycyjnych, badawczo rozwojowych i ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania i transformację energetyczną - projekty OZE.

więcej »

Dotacje FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Dotacje FENG - to instrument finansowy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki finansowany w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Celem programu jest wspieranie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, w tym MŚP.

więcej »

Dotacje KPO

Dotacje KPO to środki finansowe, które Polska otrzyma z unijnego Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Planowane jest, że Polska otrzyma 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Dotacje te mają być przeznaczone na realizację reform i inwestycji, które mają na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i poprawę jej odporności na przyszłe kryzysy.

więcej »

Dotacje na projekty w zakresie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej

Dotacje na projekty w zakresie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej dostępne są w Polsce, zarówno w ramach środków krajowych, jak i unijnych. Dotacje te są przeznaczone dla samorządów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także innych podmiotów realizujących cele publiczne.

więcej »

Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych

Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych to forma pomocy finansowej udzielanej przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

więcej »

Wyszukiwarka dotacji

Bezpłatna wyszukiwarka dotacji to strona internetowa, na której dobierzesz źródło dotacji do swoich potrzeb inwestycyjnych. Wyszukiwarka dotacji podzielona jest na trzy sekcje:
pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG

 1. dotacje dla osób fizycznych
 2. dotacje dla firm
  • dotacje dla mikroprzedsiębiorstw
  • dotacje dla MŚP
 3. oraz dotacje dla instytucji
  • dotacje dla samorządów
  • dotacje dla dużych przedsiębiorstw
  • dotacje dla instytutów naukowych
więcej »

Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji to proces ubiegania się o finansowe wsparcie ze strony różnych instytucji, organizacji lub fundacji. Może to dotyczyć projektów badawczych, działań charytatywnych, przedsięwzięć społecznych czy rozwoju biznesu.

Dostęp do różnorodnych źródeł dotacji (programów pomocowych i priorytetów) oraz różnych form dotacji zależy od beneficjenta, celu pozyskania dotacji oraz instytucji przyznającej wsparcie. Wśród wybranych form dotacji znajdują się m.in.: dotacje rządowe, dotacje europejskie, dotacje korporacyjne, dotacje naukowe, dotacje fundacji, dotacje edukacyjne oraz dotacje dla firm.

Proces ubiegania się o dotacje może być czasochłonny i wymagać precyzyjnego przygotowania wniosku o dotację zgodnego z wymaganiami danej instytucji.

więcej »

Prowizja za pozyskanie dotacji

Prowizja za pozyskanie dotacji to nasze wynagrodzenie za skuteczne pozyskanie dotacji i finansowania dla Beneficjenta. Prowizja uzależniona od sukcesu, czyli premia za skuces (ang. success fee) to jedna z metod rozliczenia firmy consultingowej za poskanie dotacji.

więcej »

Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych

Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych wymaga przygotowania i zaangażowania i mamy na to dobry plan. Do tej pory pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń

więcej »

Dotacje FEnIKS - pytania FAQ o FEnIKS / FENIX

Dotacje FENIKS (FENX) to środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury, klimatu i środowiska. Program FENIKS obowiązuje w latach 2021-2027 i ma budżet w wysokości ponad 24 miliardów euro.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • dotacje FENX- FENIX - ZEFE.ORG.jpgdoradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie z FENIKS - FENX
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

 

Dotacje FENIKS

więcej »

Pozyskiwanie dotacji unijnych - Dotacje UE - ZEFE.ORG

Pozyskiwanie dotacji unijnych to proces, który umożliwia firmom i organizacjom uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Obejmuje to różne etapy, a efektem końcowym jest otrzymanie środków na realizację konkretnych projektów.

Firma consultingowa ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych już od programu PHARE 2000.

więcej »

Dotacje FENG

Dotacje FENG to preferowane źródlo finansowania dla projetków badawczo-rozwojowych (B+R), innowacyjnych, projektów w zakresie komercjalizacji i wdrożenia badań naukowych.

FENG to program finansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest wspieranie rozwoju polskiej gospodarki. Program oferuje szeroki wachlarz dofinansowań dla różnych typów projektów, m.in.: projekty badawczo-rozwojowe (B+R), projekty innowacyjne, współpraca nauki z biznesem, zielone technologie.

więcej »

Dotacje dla POZ, AOS i innych jednostek ochrony zdrowia

Dotacje dla POZ, AOS i innych jednostek ochrony zdrowia dostępne są przez fundusze europejskie w perspektywie 2021-2027. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dostępne są liczne dotacje dla POZ, AOS i innych jednostek ochrony zdrowia z funduszy europejskich.
 

więcej »

Dotacje z KPO dla hoteli i gastronomii - dofinansowanie sektora HoReCa

Dotacje z KPO dla hoteli i gastronomii - dofinansowanie sektora HoReCa. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przewidziano 1,2 mld zł na dofinansowanie dla sektora HoReCa. Celem programu jest wsparcie mikro, małych i średnich firm z branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19.

więcej »

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony