Wyszukiwarka dotacji

Wersja do druku Poleć znajomemu

Bezpłatna wyszukiwarka dotacji to strona internetowa, na której dobierzesz źródło dotacji do swoich potrzeb inwestycyjnych. Wyszukiwarka dotacji podzielona jest na trzy sekcje:
pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG

 1. dotacje dla osób fizycznych
 2. dotacje dla firm
  • dotacje dla mikroprzedsiębiorstw
  • dotacje dla MŚP
 3. oraz dotacje dla instytucji
  • dotacje dla samorządów
  • dotacje dla dużych przedsiębiorstw
  • dotacje dla instytutów naukowych

wyszukiwarka dotacji - dotacje dla, instytucji, samorzadow

Jak pozyskać środki europejskie?

 1. Doprecyzuj cele i założenia inwestycji

  Pierwszym krokiem do pozyskania środków europejskich jest przemyślane przygotowanie projektu. Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy realizacja inwestycji jest rzeczywiście potrzebna i uzasadniona. Projekt powinien być zgodny z celami danego programu, w ramach którego będzie ubiegano się o dofinansowanie.
   
 2. Znajdź odpowiedni program korzystając z >>> wyszukiwarki dotacji <<< .

  Gdy już wiesz, jaki projekt chcesz realizować, musisz znaleźć odpowiedni program, z którego będziesz mógł uzyskać środki finansowe. Możesz skorzystać z wyszukiwarki dotacji, aby znaleźć programy dopasowane do Twoich potrzeb.

  Programy Funduszy Europejskich są podzielone na kilka obszarów tematycznych i głównych programów:

 3. Przygotuj wniosek o dotację
  Wniosek o dofinansowanie powinien być szczegółowo przygotowany i zawierać wszystkie niezbędne informacje. W szczególności należy opisać projekt, uzasadnić jego potrzebę i przedstawić harmonogram realizacji.

Pozyskanie dotacji i środków europejskich to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Przemyślana inwestycja, dobrze dobrany program i starannie przygotowany wniosek to klucz do sukcesu.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń. Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

 

Wyszukiwarka dotacji

Wyszukiwarka dotacji

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa - poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 - tel.: 22 626 06 32

ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814 - poniedziałek - piątek - 8.00-16.00

Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji to proces ubiegania się o finansowe wsparcie ze strony różnych instytucji, organizacji lub fundacji. Może to dotyczyć projektów badawczych, działań charytatywnych, przedsięwzięć społecznych czy rozwoju biznesu.

Dostęp do różnorodnych źródeł dotacji (programów pomocowych i priorytetów) oraz różnych form dotacji zależy od beneficjenta, celu pozyskania dotacji oraz instytucji przyznającej wsparcie. Wśród wybranych form dotacji znajdują się m.in.: dotacje rządowe, dotacje europejskie, dotacje korporacyjne, dotacje naukowe, dotacje fundacji, dotacje edukacyjne oraz dotacje dla firm.

Proces ubiegania się o dotacje może być czasochłonny i wymagać precyzyjnego przygotowania wniosku o dotację zgodnego z wymaganiami danej instytucji.

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony