Pozyskiwanie dotacji

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie dotacji to proces ubiegania się o finansowe wsparcie ze strony różnych instytucji, organizacji lub fundacji. Może to dotyczyć projektów badawczych, działań charytatywnych, przedsięwzięć społecznych czy rozwoju biznesu.

Dostęp do różnorodnych źródeł dotacji (programów pomocowych i priorytetów) oraz różnych form dotacji zależy od beneficjenta, celu pozyskania dotacji oraz instytucji przyznającej wsparcie. Wśród wybranych form dotacji znajdują się m.in.: dotacje rządowe, dotacje europejskie, dotacje korporacyjne, dotacje naukowe, dotacje fundacji, dotacje edukacyjne oraz dotacje dla firm.

Proces ubiegania się o dotacje może być czasochłonny i wymagać precyzyjnego przygotowania wniosku o dotację zgodnego z wymaganiami danej instytucji.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

infolinia (+48) 814 608 814

pozyskiwanie funduszy unijnychKto może otrzymać dotację?

Dotacje są dostępne dla wielu różnych celów, takich jak:

Aby otrzymać dotację, należy spełnić określone kryteria, które są określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Kryteria te mogą obejmować:

 • Typ projektu
 • Wielkość dofinansowania
 • Lokalizacja projektu
 • Doświadczenie beneficjenta

Skuteczne pozyskiwanie dotacji

Proces skutecznego pozyskiwania dotacji w prostych krokach:

1. Znalezienie źródła dotacji

Pierwszym krokiem jest znalezienie dotacji, która spełnia Twoje potrzeby. W celu znalezienia najlepiej dopasowanego programu pomocowego przydatna jest bezpłatna wyszukiwarka dotacji.

wyszukiwarka dotacji - dotacje dla, instytucji, samorzadow

Dostępne źródeł dotacji, to m.in.:

2. Przygotowanie wniosku o dotację

Gdy znajdziesz dotację, której chcesz się ubiegać, musisz przygotować wniosek. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • Opis projektu
 • Plan finansowy
 • Kalendarium projektu
 • Wyniki, jakie projekt osiągnie

3. Złożenie wniosku o dotację

Gdy Twój wniosek zostanie przygotowany, należy go złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. Ocena wniosku o dotację

Twojego wniosku dokona komisja konkursowa. Komisja oceni Twój wniosek pod względem następujących kryteriów:

 • Jakość projektu
 • Realistyczny plan finansowy
 • Możliwość osiągnięcia wyników

5. Decyzja o przyznaniu dotacji

Komisja konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu dotacji. Decyzja zostanie wydana w określonym terminie.

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji?

 • Przygotuj solidny wniosek, który zawiera wszystkie wymagane informacje.
 • Upewnij się, że Twój projekt jest zgodny z celami instytucji udzielającej dotacji.
 • Wykorzystaj dostępne zasoby, takie jak szkolenia i poradnictwo, aby pomóc Ci przygotować wniosek.

Skuteczne pozyskiwanie dotacji może być trudnym procesem, ale może być również bardzo satysfakcjonującym. Dotacje mogą zapewnić Ci niezbędne środki na realizację Twoich projektów.

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Pozyskiwanie dotacji unijnych to proces, który umożliwia firmom i organizacjom uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Obejmuje to różne etapy, a efektem końcowym jest otrzymanie środków na realizację konkretnych projektów.

Firma consultingowa ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych już od programu PHARE 2000.

więcej »

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony