Pozyskiwanie dotacji

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie dotacji to proces składania wniosku o dotację z instytucji finansowej lub rządowej.

Dotacje są dostępne dla wielu różnych celów, takich jak:

 • Rozwój biznesu
 • Edukacja
 • Ochrona zdrowia
 • Ochrona środowiska
 • Sztuka i kultura
 • Energooszczędność
 • Energia odnawialna OZE

Aby otrzymać dotację, należy spełnić określone kryteria, które są określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Kryteria te mogą obejmować:

 • Typ projektu
 • Wielkość dofinansowania
 • Lokalizacja projektu
 • Doświadczenie beneficjenta

Proces pozyskiwania dotacji w prostych krokach:

1. Znalezienie źródła dotacji

Pierwszym krokiem jest znalezienie dotacji, która spełnia Twoje potrzeby. Istnieje wiele źródeł dotacji, w tym:

2. Przygotowanie wniosku

Gdy znajdziesz dotację, której chcesz się ubiegać, musisz przygotować wniosek. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • Opis projektu
 • Plan finansowy
 • Kalendarium projektu
 • Wyniki, jakie projekt osiągnie

3. Złożenie wniosku o dotację

Gdy Twój wniosek zostanie przygotowany, należy go złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. Ocena wniosku o dotację

Twojego wniosku dokona komisja konkursowa. Komisja oceni Twój wniosek pod względem następujących kryteriów:

 • Jakość projektu
 • Realistyczny plan finansowy
 • Możliwość osiągnięcia wyników

5. Decyzja o przyznaniu dotacji

Komisja konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu dotacji. Decyzja zostanie wydana w określonym terminie.

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji?

 • Przygotuj solidny wniosek, który zawiera wszystkie wymagane informacje.
 • Upewnij się, że Twój projekt jest zgodny z celami instytucji udzielającej dotacji.
 • Wykorzystaj dostępne zasoby, takie jak szkolenia i poradnictwo, aby pomóc Ci przygotować wniosek.

Pozyskiwanie dotacji może być trudnym procesem, ale może być również bardzo satysfakcjonującym. Dotacje mogą zapewnić Ci niezbędne środki na realizację Twoich projektów.

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

 

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)