Dotacje FEnIKS - pytania FAQ o FEnIKS / FENIX

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje FENIKS (FENX) to środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury, klimatu i środowiska. Program FENIKS obowiązuje w latach 2021-2027 i ma budżet w wysokości ponad 24 miliardów euro.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • dotacje FENX- FENIX - ZEFE.ORG.jpgdoradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie z FENX - FEnIKS
 • przygotowanie studium wykonalności do FENX - FEnIKS
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Dotacje FENIKS

Priorytety programu FEnIKS

 • Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności
 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna
 • Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu
 • Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa
 • Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury
 • Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
 • Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza
 • Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE
 • Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna
 • Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom
 • Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia
 • Priorytet FENX.03 Transport miejski
 • Działanie FENX.03.01 Transport miejski
 • Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
 • Działanie FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T
 • Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN-T
 • Działanie FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T
 • Działanie FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych
 • Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR
 • Działanie FENX.05.01 Drogi w sieci kompleksowej TEN-T
 • Działanie FENX.05.02 Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T
 • Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei
 • Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy
 • Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny
 • Działanie FENX.05.07 Bezpieczeństwo morskie i śródlądowe drogi wodne poza TEN-T
 • Priorytet FENX.06 Zdrowie
 • Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia
 • Priorytet FENX.07 Kultura
 • Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej
 • Priorytet FENX.08 Pomoc techniczna
 • Działanie FENX.08.01 Pomoc techniczna

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji FENIKS

Dotacje FENIKS (FENX) to środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury, klimatu i środowiska. Program FENIKS obowiązuje w latach 2021-2027 i ma budżet w wysokości ponad 24 miliardów euro.

Program FENIKS adresowany jest do następujących beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właściciele budynków mieszkalnych,
 • państwowe jednostki budżetowe i administracji publicznej,
 • organizacje pozarządowe.

Program FENIKS obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • infrastruktura transportowa, w tym inwestycje w drogi, koleje, porty i lotniska,
 • infrastruktura energetyczna, w tym inwestycje w odnawialne źródła energii, oszczędzanie energii i efektywność energetyczną,
 • infrastruktura środowiskowa, w tym inwestycje w gospodarkę wodną, ochronę powietrza i przyrody,
 • kultura i ochrona zdrowia, w tym inwestycje w obiekty kultury i ochrony zdrowia,
 • mała i średnia przedsiębiorczość, w tym inwestycje w rozwój przedsiębiorczości, innowacje i zielone technologie.
 • efektywność energetyczna

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu FENIKS można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dotacje i nabory FENIKS

Plik do pobrania

 

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony