Analiza finansowa projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Analiza finansowa projektu obejmuje szereg narzędzi i metryk, które pomagają ocenić kondycję finansową i opłacalność inwestycji.

Analiza finansowa ma na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu oraz weryfikację trwałości finansowej projektu. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt.

Cele analizy finansowej

 • Ocena rentowności finansowej inwestycji i kapitału krajowego poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu.
 • Weryfikacja trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora.

Analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

infolinia (+48) 814 608 814

Wykonania analizy finansowej do projektu

Kluczowe elementy analizy finansowej:

 1. Przepływy pieniężne:

  • Prognoza przepływów gotówkowych związanych z projektem na przestrzeni czasu.pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG
  • Uwzględnienie wpływów i wydatków operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
 2. Wskaźniki rentowności:

  • ROE (Return on Equity) - stosunek zysku netto do kapitału własnego.
  • ROI (Return on Investment) - zwrot z inwestycji.
 3. Wskaźniki płynności:

  • Quick Ratio i Current Ratio - ocena zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań.
  • Cash Ratio - stosunek gotówki do zobowiązań krótkoterminowych.
 4. Wskaźniki zadłużenia:

  • DSCR (Debt Service Coverage Ratio) - zdolność do obsługi zadłużenia.
  • Gearing Ratio - stosunek zadłużenia do kapitału własnego.
 5. Wskaźniki rentowności:

  Analiza finansowa projektu

  • Net Profit Margin - marża zysku netto.
  • Operating Profit Margin - marża zysku operacyjnego.
 6. Wskaźniki efektywności:

  • Wskaźniki obrotu aktywów, kapitału obrotowego, itp.
  • Dni należności i dni zapasów - ocena czasu trwania cykli finansowych.
 7. Analiza punktu równowagi:

  • Określenie momentu, w którym przychody pokrywają koszty.
  • Wartość produkcji/miesiąc, aby osiągnąć rentowność.
 8. Analiza czułości:

  • Ocena, jak zmiany w kluczowych zmiennych wpływają na wyniki finansowe.
 9. Analiza trendów:

  • Badanie zmian w danych finansowych na przestrzeni czasu.
 10. Analiza porównawcza:

  • Porównanie wyników z branżowymi standardami i konkurencją.

Analiza finansowa jest kluczowym narzędziem decyzyjnym, pomagającym inwestorom zrozumieć stabilność finansową projektu i jego zdolność do generowania zysków. Analiza finansowa jest często elementem studium wykonalności oraz podstawą do wykonania analizy ekonomiczna opłacalności projektu.

Kalkulatory do pobrania

Poradniki do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania analizy finansowej

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, IIMCB, MIBIMiK

W okresie od listopada 2023 do maja 2024 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pozyskiwał finansowanie dla projektu "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)" z KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (PMIB).

Niniejszym pragniemy wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z firmą konsultingową ZEFE.ORG - pod formalną nazwą P.W. Structum Sp. z o.o. - w zakresie przygotowania studium wykonalności, treści do wniosku i jego załączników. Szczególnie bardzo doceniamy Pana Kamila Hejduka, z którym współpracowaliśmy bezpośrednio przy tym projekcie i który wykazał się profesjonalizmem, odpowiedzialnością i otwartością na wsparcie nas w procesie aplikowania.

Studium wykonalności zostało wykonane poprawnie, w uzgodnionym terminie, zgodnie z umową. Zawierało ono szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną projektu i spełniało wymogi formalne programu Polska Mapa Infrastruktury Badawczej-Schemat A - KPO.

We współpracy z ZEFE.ORG przygotowaliśmy także wniosek o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony a projekt uzyskał dofinansowanie.

Doceniamy terminowość ZEFE.ORG, która pomimo skomplikowanego charakteru projektu dostarczyła kompletną dokumentację w ustalonym terminie.

W naszej ocenie profesjonalizm i doświadczenie ZEFE.ORG stanowią solidną gwarancję jakości i niezawodności, co czyni ZEFE.ORG godnym zaufania partnerem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Libiszowska
Kierownik Działu Grantów

Prof. Andrzej Dziembowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pracowni Usługowych
Kierownik Laboratorium Biologii RNA

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Studium wykonalności projektu inwestycyjnego - doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł. ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814.

więcej »

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie to kluczowy krok w procesie pozyskiwania środków na realizację projektu.

więcej »

Analiza ekonomiczno-finansowa jest kluczowym elementem studium wykonalności każdego projektu. Jej celem jest ocena opłacalności przedsięwzięcia z punktu widzenia zarówno finansowego, jak i ekonomicznego.

więcej »

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony