Analiza finansowa projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Analiza finansowa projektu obejmuje szereg narzędzi i metryk, które pomagają ocenić kondycję finansową i opłacalność inwestycji.

Kluczowe elementy analizy finansowej:

 1. Przepływy pieniężne:

  • Prognoza przepływów gotówkowych związanych z projektem na przestrzeni czasu.
  • Uwzględnienie wpływów i wydatków operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
 2. Wskaźniki rentowności:

  • ROE (Return on Equity) - stosunek zysku netto do kapitału własnego.
  • ROI (Return on Investment) - zwrot z inwestycji.
 3. Wskaźniki płynności:

  • Quick Ratio i Current Ratio - ocena zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań.
  • Cash Ratio - stosunek gotówki do zobowiązań krótkoterminowych.
 4. Wskaźniki zadłużenia:

  • DSCR (Debt Service Coverage Ratio) - zdolność do obsługi zadłużenia.
  • Gearing Ratio - stosunek zadłużenia do kapitału własnego.
 5. Wskaźniki rentowności:

  • Net Profit Margin - marża zysku netto.
  • Operating Profit Margin - marża zysku operacyjnego.
 6. Wskaźniki efektywności:

  • Wskaźniki obrotu aktywów, kapitału obrotowego, itp.
  • Dni należności i dni zapasów - ocena czasu trwania cykli finansowych.
 7. Analiza punktu równowagi:

  • Określenie momentu, w którym przychody pokrywają koszty.
  • Wartość produkcji/miesiąc, aby osiągnąć rentowność.
 8. Analiza czułości:

  • Ocena, jak zmiany w kluczowych zmiennych wpływają na wyniki finansowe.
 9. Analiza trendów:

  • Badanie zmian w danych finansowych na przestrzeni czasu.
 10. Analiza porównawcza:

  • Porównanie wyników z branżowymi standardami i konkurencją.

Analiza finansowa jest kluczowym narzędziem decyzyjnym, pomagającym inwestorom zrozumieć stabilność finansową projektu i jego zdolność do generowania zysków. Analiza finansowa jest często elementem studium wykonalności oraz podstawą do wykonania analizy ekonomiczna opłacalności projektu.

Kalkulatory do pobrania

Poradniki do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania analizy finansowej

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Studium wykonalności projektu inwestycyjnego - doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł. ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814.

więcej »

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie to kluczowy krok w procesie pozyskiwania środków na realizację projektu.

więcej »

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony