Badanie i weryfikacja innowacyjności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Badania i weryfikację innowacyjności produktów i usług wykonujemy dla potrzeb procedowania projektów finansowawanych z funduszy eruropejskich.

Wyknujemy badania i weryfikacje innowacyjnościu do celów określenia innowacyjności produktu we wnioskach o dofinansowanie.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • badanie innowacyjności produktu lub usługi
 • weryfikacja innowacyjności produktu lub usługi
 • badanie rynku
 • przygotowanie planu prac badawczych
 • analizy rynku i analizy konkurencji
 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Definicja innowacyjności

Innowacyjność produktu lub usługi to stopień, w jakim jest on nowy, oryginalny i lepszy od istniejących rozwiązań na rynku. Innowacja może obejmować:

 • Nowe funkcje lub cechy: Produkt lub usługa oferuje coś, czego nie oferują konkurenci.
 • Usprawniony proces: Produkt lub usługa jest bardziej wydajny, tańszy lub łatwiejszy w użyciu niż konkurencyjne rozwiązania.
 • Nowy model biznesowy: Produkt lub usługa generuje przychody w nowy sposób.

Metody badania innowacyjności

Istnieje kilka metod badania innowacyjności produktu lub usługi:

 • Analiza SWOT: Ocena mocnych i słabych stron produktu/usługi, szans i zagrożeń na rynku.
 • Benchmarking: Porównanie produktu/usługi z konkurencyjnymi rozwiązaniami.
 • Badania ankietowe: Zbieranie opinii potencjalnych i obecnych klientów na temat produktu/usługi.
 • Wywiady z ekspertami: Konsultacje z osobami posiadającymi wiedzę na temat rynku i technologii.
 • Analiza trendów: Monitorowanie trendów technologicznych i społecznych, aby zidentyfikować nowe możliwości.

Weryfikacja innowacyjności

Po przeprowadzeniu badań należy zweryfikować innowacyjność produktu/usługi. Można to zrobić, odpowiadając na następujące pytania:

 • Czy produkt/usługa jest nowy na rynku?
 • Czy produkt/usługa oferuje coś, czego nie oferują konkurenci?
 • Czy produkt/usługa jest lepszy od konkurencyjnych rozwiązań?
 • Czy produkt/usługa ma potencjał komercyjny?

Narzędzia do badania i weryfikacji innowacyjności

Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w badaniu i weryfikacji innowacyjności produktu/usługi:

 • Bazy danych patentowych: Dostarczają informacji o istniejących rozwiązaniach technologicznych.
 • Platformy crowdsourcingowe: Umożliwiają zbieranie opinii i pomysłów od szerokiego grona osób.
 • Oprogramowanie do analizy danych: Pozwala na analizę danych o rynku i klientach.

Badanie i weryfikacja innowacyjności produktu/usługi jest kluczowym etapem procesu rozwoju. Dokładne badania i rzetelna weryfikacja pozwalają na ocenę potencjału produktu/usługi i zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia.

We współpracy z organizacją o statusie organizacji badawczej wykonujemy:

Kolejne kroki do wykazania innowacyjności produktu lub usługi

 

 • Analiza rozwiązań konkurencyjnych - badanie innowacyjności

  Konkursy na pomysły innowacyjne i B+R, dla dużych firm i startupów, w których wymagane jest wykazanie innowacyjności produktowej lub procesowej ponad skalę przedsiębiorstwa (np. PARP 1.1.2. Platformy startowe, Lider NCBR itp.).

  Analiza rozwiązań konkurencyjnych ma na celu ocenę innowacyjności firmy w porównaniu z konkurencją. Obejmuje to analizę produktów, usług, modeli biznesowych i strategii innowacyjnych konkurencji.

  ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
  Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
  ponad 250 mln zł.

  Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

  infolinia (+48) 814 608 814

  więcej »
 • Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

  Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

  Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

  prof. dr hab. Andrzej Suchocki
  Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

  ZEFE.ORG

  Wersja do druku Poleć znajomemu

  ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

  ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


  Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

  Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

   

  ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

  dane teleadresowe

  MOTTO ZEFE
  WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

  MISJA ZEFE
  Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

  CEL ZEFE
  Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

  WIZJA ZEFE
  Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

  WARTOŚCI ZEFE

  • wiedza i doświadczenie praktyczne
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
  • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
  • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

  studium przypadku

  Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

  więcej

  infolinia ZEFE.ORG
  814 608 814

  studia wykonalności
  wnioski o dotację
  dotacje na projekty B+R
  dotacje na projekty OZE
  pozyskiwanie dotacji
  rozliczanie dotacji

  doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

  KONTAKT

  kod matrycowy

  kod matrycowy adresu tej strony