Pozyskiwanie funduszy unijnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie funduszy unijnych polega na ubieganiu się o dofinansowanie z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej przez podmioty publiczne, prywatne lub organizacje pozarządowe w celu realizacji określonych projektów lub inwestycji. W uproszczeniu, celem i efektem końcowym pozyskiwania funduszy unijnych jest otrzymanie środków na realizację konkretnych projektów.

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych już od Phare 2000. Pozyskujemy fundusze UE dla samorządów, instytucji i przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu funduszy europejskich dla samorządów, instytucji i dużych przedsiębiorstw.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy fundusze unijne, dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORGPozyskiwanie funduszy pozwala organizacjom, instytucjom publicznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom korzystać z dostępnych środków finansowych, które Unia Europejska udostępnia w ramach różnych programów i funduszy. Fundusze te przeznaczone są na projekty i inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego, naukowego czy ekologicznego.

Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej?

 • Wyznacz cele rozwoju firmy i określ swoje kluczowe potrzeby.
 • Wybierz odpowiedni konkurs dotacyjny, biorąc pod uwagę status MŚP i lokalizację projektu.
 • Zapoznaj się z kryteriami oceny wniosku.
 • Napisz wniosek o dofinansowanie, uwzględniając autorski system zarządzania projektem.
 • Pamiętaj, że dostępne są nie tylko bezzwrotne dotacje, ale także unijne pożyczki czy kredyty na korzystnych warunkach.

Etapy pozyskiwania funduszy unijnych

Etapy pozyskiwania funduszy unijnych:

 1. Zrozumienie dostępnych funduszy: Pierwszym krokiem jest zrozumienie rodzajów funduszy unijnych dostępnych w danym regionie lub kraju. Unia Europejska oferuje wiele różnych programów i funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRD), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Programy Ramowe na Rzecz Badań i Innowacji (Horyzont Europa), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wiele innych dostępnych Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027.

 2. Wybór odpowiedniego programu: Należy dokładnie zbadać, który z programów lub funduszy jest najbardziej odpowiedni dla konkretnej inicjatywy lub projektu. Każdy program ma swoje specyficzne cele i priorytety, dlatego istotne jest dopasowanie projektu do programu. Dopasowany do naszych potrzeb inwestycyjnych instrument finansowy znajdujemy poprzez wyszukiwarkę dotacji.

 3. Przygotowanie projektu: Profesjonalne przygotowanie projektu jest kluczowe. Projekt musi być zgodny z celami programu i zawierać szczegółowy plan działania, budżet, harmonogram oraz analizę ryzyka. Warto również uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju i aspekty społeczne oraz środowiskowe.

 4. Partnerstwo i współpraca: W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy większych projektach, warto rozważyć nawiązanie partnerstwa lub współpracy z innymi organizacjami, aby wzmocnić swoją pozycję w procesie pozyskiwania funduszy.

 5. Wnioskowanie o środki: Po przygotowaniu projektu należy złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie zgodnie z procedurami określonymi przez dany program lub fundusz. Warto pamiętać, że terminy składania wniosków mogą być ściśle określone, dlatego ważne jest zachowanie terminowości.

 6. Monitorowanie i sprawozdawczość: Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie, konieczne jest prowadzenie ścisłej kontroli nad jego realizacją, monitorowanie postępów i składanie regularnych raportów na temat wykorzystania środków, tzw. rozliczanie projektu finansowanego z funduszy europejskich.

 7. Zgodność z przepisami: W trakcie realizacji projektu i rozliczania środków unijnych, konieczne jest zachowanie zgodności z przepisami i wymogami programu, co obejmuje m.in. audyty finansowe.

Pozyskiwanie funduszy unijnych nie jest procesem zero-jedynkowym, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców specjalizujących się w tej dziedzinie. Profesjonalne wsparcie może znacząco zwiększyć szanse na sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych i skuteczne pozyskanie dotacji. Warto również regularnie monitorować dostępność funduszy i programów, ponieważ Unia Europejska może wprowadzać zmiany i aktualizacje w swoich inicjatywach finansowych.

Plik do pobrania - dostępne dotacje

Fundusze unijne są kluczowym źródłem finansowania inwestycji służących rozwojowi regionów, przedsiębiorstw, innowacji, infrastruktury itp. w krajach członkowskich UE. Pozyskiwanie środków unijnych wymaga przygotowania dobrej dokumentacji aplikacyjnej i ścisłego przestrzegania zasad programów unijnych.

Pliki do pobrania - pozyskiwanie funduszy unijnych

Kolejne kroki w stronę pozyskania funduszy unijnych dla Twojego projektu

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złocony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Pozyskiwanie dotacji unijnych to proces wieloetapowy, wymagający rzetelnego przygotowania i znajomości specyfiki programów unijnych. Pozyskiwanie dotacji unijnych można rozpocząć od oficjalnego źródła informacji, którym jest Portal Funduszy Europejskich: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi portal, na którym można znaleźć informacje o dostępnych dotacjach oraz umówić się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.

Proces pozyskiwania dotacji można także rozpocząć od wyszukiwarki dotacji lub od rozmowy z konsultantami ZEFE.ORG - świadczymy doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu pod kątem dopasowania projektu do systemu oceny wniosków w dostępnych naborach.

więcej »

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony