opracowanie dokumentacji rodo przez prawnika

W ramach tej usługi, otrzymsz do 6 dokumentów w zakresie RODO.

Dla kogo przeznaczony jest pakietu usług "Przygotowanie dokumentacji RODO"?

 • dla firm
 • dla urzędów i instyru
 • dla jednostek samorządowych
 • dla jednostek medycznych i NZOZ
 • dla fundacji i organizacji non-profit
 • dla firm księgowych
 • dla innych podmiotów przetwarzających dane osobowe

Jaki jest cel pakietu usług "Przygotowanie dokumentacji RODO"?

 • wdrożenie zaleceń uprzednio wykonanego audytu kontrolnego RODO
 • uzupełnienie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO
 • zmiana procedur ochrony danych osobowych (zgodnie z zaleceniemi audytu)

Przygotowanie dokumentacji RODO - do 6 dokumentów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Opracowanie do 6 dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO przez prawników firmy AVAILO.

Producent / Usługodawca: AVAILO
Symbol: DOC-RODO-6
Jednostka: pakiet usług
Zakres usługi: przygotowanie do 6 wybranych dokumentów
Czas trwania: dokumenty sporządzane są w terminie 14 dni
Przeznaczenie: wdrożenie zgodności z RODO

Cena brutto: 1 722,00 PLN za pakiet usług

pakiet usług
1 pakiet usług
Zobacz więcej produktów z kategorii: Wdrożenie i obsługa prawna RODO
 • Korzyści
 • Specyfikacja
 • Powiązane
 • Pliki do pobrania
 • Kod QR

Opracowanie regulaminów, procedur i innych dokumentów w zakresie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO przez Availo to pewność, że usługa zostanie wykonana rzetelnie i termionowo - Availo współpracuje z blisko 100 prawnikami oraz 120 kancelariami prawnymi z całej Polski.

Prawnicy Availo ustalą z Tobą w prosty i komunikatywny sposób treść potrzebnych dokumentów - nie musisz się borykać z nieprzystępnym i trudnym językiem prawniczym ani doktoryzować się w dziedzinie RODO.

UWAGA: W celu zakupu jednego z pakietu usług "Przygotowanie dokumentacji RODO - do 6 dokumentów", niezbędne jest wcześniejsze skorzystanie z pakietu Audyt zgodności i rekomendacje RODO.

Szczegółowy opis usługi w zakresie obsługi prawnej w pakiecie Przygotowanie dokumentacji RODO - do 6 dokumentów

 • Dokumenty sporządzane są w terminie 14 dni od poinformowania Availo przez Klienta o takiej potrzebie. Availo może komunikować się z Osobą Kontaktową w celu wyjaśnienia kwestii związanych z prowadzeniem i gromadzeniem danych. Do czasu uzyskania informacji od Klienta następuje wstrzymanie terminu do wykonania usługi.
 • Sporządzone dokumenty przesyła Klientowi konsultant CPPA. Po ich otrzymaniu, Klient może zwrócić się o kontakt z prawnikiem, który je realizował w celu wyjaśnienia wszelkich zagadnień objętych raportem z rekomendacjami.
 • Ze strony Availo, osobą kontaktową będzie konsultant CPPA. W przypadku nagłych pytań wynikłych podczas tworzenia dokumentów, z Klientem może skontaktować się także prawnik sporządzający pismo.

Lista przykładowych dokumentów w zakresie dokumentacji RODO, które mogą być przygotowane przez prawników Availo w ramach kupionego pakietu usługowego. Aby zlecić przygotowanie np. 12 dokumentów, proszę dodać do koszyka dwa razy TEN pakiet usług (produkt do koszyka). Wykonany Audyt zgodności i rekomendacje RODO może wykazać potrzebę przygotowania dokumentów nie ujętych w poniższej liście.

 1. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. polityka prywatności zgodana  z RODO
 3. instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 4. procedura niszczenia nośników;
 5. procedura zarządzania uprawnieniami;
 6. polityka haseł;
 7. umowa powierzenia;
 8. procedura napraw w serwisach zewnętrznych;
 9. procedura wynoszenia dokumentów z firmy;
 10. polityka kluczy;
 11. procedura tworzenia kopii zapasowych;
 12. oświadczenie o poufności;
 13. zgoda na przewarzanie danych;
 14. procedura postępowania  z nośnikami i sprzętem poza organizacją;
 15. procedura korzystania z Internetu;
 16. procedura niszczenia nośników;
 17. procedura niszczenia dokumentów;
 18. procedura archiwizacji dokumentów;
 19. ewidencja upoważnień;
 20. treść upoważnienia;
 21. procedura odzyskiwania danych utraconych w wyniku działania czynników zewnętrznych;
 22. procedura w razie zaginięcia akt osobowych pracowników lub ich zniszczenia;
 23. procedura wglądu do akt sprawy i wykonywania kserokopii;
 24. procedura związana z rekrutacją pracownika do pracy;
 25. instrukcja alarmowa;
 26. procedura działań korygujących i zapobiegawczych w przypadku wystąpienia naruszenia


 

Produkty powiązane i uzupełniające

Kod QR produktu

Zobacz także


studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony