opracowanie dokumentacji rodo przez prawnika

W ramach tej usługi, otrzymsz do 6 dokumentów w zakresie RODO.

Dla kogo przeznaczony jest pakietu usług "Przygotowanie dokumentacji RODO"?

 • dla firm
 • dla urzędów i instyru
 • dla jednostek samorządowych
 • dla jednostek medycznych i NZOZ
 • dla fundacji i organizacji non-profit
 • dla firm księgowych
 • dla innych podmiotów przetwarzających dane osobowe

Jaki jest cel pakietu usług "Przygotowanie dokumentacji RODO"?

 • wdrożenie zaleceń uprzednio wykonanego audytu kontrolnego RODO
 • uzupełnienie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO
 • zmiana procedur ochrony danych osobowych (zgodnie z zaleceniemi audytu)

Przygotowanie dokumentacji RODO - do 6 dokumentów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Opracowanie do 6 dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO przez prawników firmy AVAILO.

Producent / Usługodawca: AVAILO
Symbol: DOC-RODO-6
Jednostka: pakiet usług
Zakres usługi: przygotowanie do 6 wybranych dokumentów
Czas trwania: dokumenty sporządzane są w terminie 14 dni
Przeznaczenie: wdrożenie zgodności z RODO

Cena brutto: 1 722,00 PLN za pakiet usług

pakiet usług
1 pakiet usług
Zobacz więcej produktów z kategorii: Wdrożenie i obsługa prawna RODO
 • Korzyści
 • Specyfikacja
 • Powiązane
 • Pliki do pobrania
 • Kod QR

Opracowanie regulaminów, procedur i innych dokumentów w zakresie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO przez Availo to pewność, że usługa zostanie wykonana rzetelnie i termionowo - Availo współpracuje z blisko 100 prawnikami oraz 120 kancelariami prawnymi z całej Polski.

Prawnicy Availo ustalą z Tobą w prosty i komunikatywny sposób treść potrzebnych dokumentów - nie musisz się borykać z nieprzystępnym i trudnym językiem prawniczym ani doktoryzować się w dziedzinie RODO.

UWAGA: W celu zakupu jednego z pakietu usług "Przygotowanie dokumentacji RODO - do 6 dokumentów", niezbędne jest wcześniejsze skorzystanie z pakietu Audyt zgodności i rekomendacje RODO.

Szczegółowy opis usługi w zakresie obsługi prawnej w pakiecie Przygotowanie dokumentacji RODO - do 6 dokumentów

 • Dokumenty sporządzane są w terminie 14 dni od poinformowania Availo przez Klienta o takiej potrzebie. Availo może komunikować się z Osobą Kontaktową w celu wyjaśnienia kwestii związanych z prowadzeniem i gromadzeniem danych. Do czasu uzyskania informacji od Klienta następuje wstrzymanie terminu do wykonania usługi.
 • Sporządzone dokumenty przesyła Klientowi konsultant CPPA. Po ich otrzymaniu, Klient może zwrócić się o kontakt z prawnikiem, który je realizował w celu wyjaśnienia wszelkich zagadnień objętych raportem z rekomendacjami.
 • Ze strony Availo, osobą kontaktową będzie konsultant CPPA. W przypadku nagłych pytań wynikłych podczas tworzenia dokumentów, z Klientem może skontaktować się także prawnik sporządzający pismo.

Lista przykładowych dokumentów w zakresie dokumentacji RODO, które mogą być przygotowane przez prawników Availo w ramach kupionego pakietu usługowego. Aby zlecić przygotowanie np. 12 dokumentów, proszę dodać do koszyka dwa razy TEN pakiet usług (produkt do koszyka). Wykonany Audyt zgodności i rekomendacje RODO może wykazać potrzebę przygotowania dokumentów nie ujętych w poniższej liście.

 1. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. polityka prywatności zgodana  z RODO
 3. instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 4. procedura niszczenia nośników;
 5. procedura zarządzania uprawnieniami;
 6. polityka haseł;
 7. umowa powierzenia;
 8. procedura napraw w serwisach zewnętrznych;
 9. procedura wynoszenia dokumentów z firmy;
 10. polityka kluczy;
 11. procedura tworzenia kopii zapasowych;
 12. oświadczenie o poufności;
 13. zgoda na przewarzanie danych;
 14. procedura postępowania  z nośnikami i sprzętem poza organizacją;
 15. procedura korzystania z Internetu;
 16. procedura niszczenia nośników;
 17. procedura niszczenia dokumentów;
 18. procedura archiwizacji dokumentów;
 19. ewidencja upoważnień;
 20. treść upoważnienia;
 21. procedura odzyskiwania danych utraconych w wyniku działania czynników zewnętrznych;
 22. procedura w razie zaginięcia akt osobowych pracowników lub ich zniszczenia;
 23. procedura wglądu do akt sprawy i wykonywania kserokopii;
 24. procedura związana z rekrutacją pracownika do pracy;
 25. instrukcja alarmowa;
 26. procedura działań korygujących i zapobiegawczych w przypadku wystąpienia naruszenia


 

Produkty powiązane i uzupełniające

Kod QR produktu

Zobacz także


studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał do realizacji projekt p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony