Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki

Wersja do druku Poleć znajomemu

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

Temat projektu:
"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga"

Lokalizacja:
Gmina Łuków, województwo lubelskie, miejscowości: Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga.
 
Wnioskowany w ramach ERDF , ZPOR, Priorytet 1, Działania 1.2 ZPOR Infrastruktura ochrony środowiska.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy w Łukowie. Podstawą wykonania pracy jest umowa Nr 17/2004 z dnia 4 marca 2004 r.

Beneficjentem projektu, ubiegającym się o dofinansowanie w ramach programu ZPORR jest Urząd Gminy Łuków.

Główne cele:
Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie  do standardów unijnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz spełniania wymogów ochrony środowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń dostających się bezpośrednio do gleby, wód powierzchniowych i głębinowych z nieszczelnych zbiorników ściekowych. Realizacja projektu zapewni utworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych umożliwiając rozwój działalności gospodarczej na terenie Gminy łuków.
Stworzone zostaną elementarne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej.

Efektem realizacji będzie wybudowanie sanitarnej o 14373,5m sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowana oczyszczalna o przepustowości 200 m3/dobę. Podłączonych zostanie 274 podmiotów: 266 gospodarstw domowych, 8 przedsiębiorstw w pierwszym etapie realizacji inwestycji.

Modernizacja i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków pozwoli na podłączenie kolejnych użytkowników.

Ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia właściwego poziomu infrastruktury technicznej, która jest jednym z czynników warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Łuków oraz ze względu na niewystarczające budżetowe środki inwestycyjne, zachodzi konieczność ubiegania się o dofinansowanie z EFRR.

Beneficjent ubiega się o 70-cio procentowe dofinansowanie inwestycji z ERDF. Bez wsparcia z ERDF projekt zostanie zrealizowany, ale w ograniczonym zakresie.

ZEFE.ORG

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

referencje dla ZEFE

W okresie od listopada 2023 do maja 2024 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pozyskiwał finansowanie dla projektu "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)" z KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (PMIB).

Niniejszym pragniemy wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z firmą konsultingową ZEFE.ORG - pod formalną nazwą P.W. Structum Sp. z o.o. - w zakresie przygotowania studium wykonalności, treści do wniosku i jego załączników. Szczególnie bardzo doceniamy Pana Kamila Hejduka, z którym współpracowaliśmy bezpośrednio przy tym projekcie i który wykazał się profesjonalizmem, odpowiedzialnością i otwartością na wsparcie nas w procesie aplikowania.

Studium wykonalności zostało wykonane poprawnie, w uzgodnionym terminie, zgodnie z umową. Zawierało ono szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną projektu i spełniało wymogi formalne programu Polska Mapa Infrastruktury Badawczej-Schemat A - KPO.

We współpracy z ZEFE.ORG przygotowaliśmy także wniosek o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony a projekt uzyskał dofinansowanie.

Doceniamy terminowość ZEFE.ORG, która pomimo skomplikowanego charakteru projektu dostarczyła kompletną dokumentację w ustalonym terminie.

W naszej ocenie profesjonalizm i doświadczenie ZEFE.ORG stanowią solidną gwarancję jakości i niezawodności, co czyni ZEFE.ORG godnym zaufania partnerem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Libiszowska
Kierownik Działu Grantów

Prof. Andrzej Dziembowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pracowni Usługowych
Kierownik Laboratorium Biologii RNA

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony