Napisanie wniosku o dotację

Wersja do druku Poleć znajomemu

Profesjonalne napisanie wniosku o dotację zwiększa szanse sukcesu otrzymania dotacji z kilku powodów.

 • Po pierwsze, dobrze napisany wniosek o dotację jest bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zrozumienia dla osób oceniających wnioski.
 • Po drugie, profesjonalny wniosek jest bardziej wiarygodny i pokazuje, że wnioskodawca jest przygotowany i poważnie podchodzi do realizacji projektu.
 • Po trzecie, profesjonalny wniosek jest bardziej przekonujący i pokazuje, że projekt ma realne szanse na powodzenie.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

infolinia (+48) 814 608 814

Napisanie wniosku o dotacjęProfesjonalnie napisany wniosek o dotację - czyli jaki?

 • Profesjonalnie przygotowany wniosek o dotację jest zrozumiały dla osób oceniających. Wniosek, który jest napisany w jasnym i przejrzystym języku, jest łatwiejszy do zrozumienia i ocenienia. Osoby oceniające mają ograniczony czas na przeczytanie wszystkich wniosków, dlatego ważne jest, aby wniosek był łatwy do przyswojenia.
 • Profesjonalnie przygotowany wniosek o dotację wygląda wiarygodnie. Wniosek, który jest napisany profesjonalnie i zawiera wszystkie niezbędne informacje, jest bardziej prawdopodobne, że zostanie uznany za wiarygodny. Osoby oceniające chcą mieć pewność, że projekt jest realny i że wnioskodawca ma umiejętności i doświadczenie potrzebne do jego realizacji.
 • Profesjonalnie przygotowany wniosek o dotację jest przekonujący. Wniosek, który jest dobrze napisany i zawiera silne argumenty, jest bardziej prawdopodobne, że zostanie uznany za przekonujący. Osoby oceniające chcą mieć pewność, że projekt jest wart ich wsparcia.
 • Spójny i formalnie poprawny a ostateczna weryfikacja wniosku jest pozytywna.

Profesjonalne napisanie wniosku podnosi skuteczność pozyskania dotacji i jest jednym z najważniejszych czynników, który składa się na sukces uzyskania finansowania.

Plik do pobrania

 

ZEFE.ORG - skuteczny partner w pozyskiwaniu dotacji

Zapraszamy do kontaktu z ZEFE.ORG - działamy niezmiennie pod tym samym numerem NIP już od 1990 roku. Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

Począwszy od już od Phare 2000 mieliśmy zaszczyt i przyjemność pracować dla wielu poważnych instytucji, m.in. dla:

 • PAN,
 • Instytut Technologii Elektronowej,
 • ZUS,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej,
 • stowarzyszenia,
 • liczne urzędy miast i gmin

i wielu innych instytucji, od których otrzymaliśmy referencje.

 

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to analiza, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania projektu, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Celem studium wykonalności jest ocena, czy dany projekt jest ekonomicznie, technicznie, organizacyjnie i społecznie wykonalny.

Studium wykonalności może obejmować różne typy projektów, takie jak projekty inwestycyjne, biznesowe, budowlane, informatyczne i wiele innych. W zależności od rodzaju projektu, studium wykonalności może przyjąć różne formy i zawierać różne elementy.

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony