Przygotowanie wniosku do NCBR

Wersja do druku Poleć znajomemu

Przygotowanie wniosku do NCBR to wieloetapowy proces, który wymaga dokładnego zapoznania się z dokumentacją konkursową i rzetelnego przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • przygotowanie wniosku do NCBR
 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

przygotowanie wniosku do NCBRNarodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową, która wspiera rozwój nauki i innowacji w Polsce. NCBR ogłasza konkursy na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach.

Etapy przygotowania wniosku do NCBR

 • Wybór konkursu:
  • Pierwszym krokiem jest wybór konkursu, w którym chcesz złożyć wniosek. NCBR ogłasza konkursy na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach. Dokumentacja konkursowa zawiera szczegółowe informacje na temat celów konkursu, kryteriów oceny wniosków, terminów składania wniosków i wymaganych dokumentów.
 • Przygotowanie opisu projektu:
  • Opis projektu to kluczowy dokument, który powinien zawierać szczegółowe informacje na temat:
   • Celu projektu
   • Założeń badawczych
   • Planu badań
   • Harmonogramu realizacji projektu
   • Budżetu projektu
   • Zespołu badawczego
 • Przygotowanie pozostałych dokumentów:
  • Oprócz opisu projektu, do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty, takie jak:
   • Formularz wniosku
   • Oświadczenia
   • Opinie i uzgodnienia
 • Składanie wniosku:
  • Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie określonym w dokumentacji konkursowej. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Przydatne strony internetowe

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/
 • System OSF

Słowa kluczowe

 • NCBR
 • Wniosek o dofinansowanie
 • Projekt badawczo-rozwojowy
 • Dokumentacja konkursowa
 • Opis projektu
 • Formularz wniosku
 • Oświadczenia
 • Opinie i uzgodnienia
 • System OSF

Dodatkowe informacje

 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przygotowania wniosku do NCBR, można skontaktować się z infolinią NCBR pod numerem telefonu 22 34 00 400

Wniosek do NCBR

Wniosek do NCBR to dokument, który składa się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w celu uzyskania dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat:

 • Celu projektu: Jaki problem badawczy ma zostać rozwiązany? Jakie są korzyści płynące z realizacji projektu?
 • Założeń badawczych: Jakie hipotezy badawcze zostaną zweryfikowane? Jakie metody badawcze zostaną zastosowane?
 • Planu badań: Jakie etapy obejmuje realizacja projektu? Jaki jest harmonogram realizacji projektu?
 • Budżetu projektu: Jakie są przewidywane koszty realizacji projektu?
 • Zespołu badawczego: Kto będzie realizował projekt? Jakie są kwalifikacje i doświadczenie zespołu badawczego?

Wniosek do NCBR składa się z kilku części:

 • Formularz wniosku: zawiera podstawowe informacje o projekcie i wnioskodawcy.
 • Opis projektu: szczegółowy opis projektu, obejmujący cel projektu, założenia badawcze, plan badań, budżet projektu i zespół badawczy.
 • Załączniki: dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zespołu badawczego, opinie i uzgodnienia.

Wniosek do NCBR można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. Termin składania wniosków określony jest w dokumentacji konkursowej.

Pliki do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony