Analiza opłacalności inwestycji lub projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Analiza opłacalności inwestycji lub projektu to proces, który ma na celu określenie, czy dany przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione. Polega ona na porównaniu kosztów i korzyści związanych z inwestycją, a także na określeniu, w jakim czasie inwestycja się zwróci.

Metody analizy opłacalności inwestycji

  • Metoda wartości bieżącej netto (NPV) - mierzy ona różnicę między wartością bieżącą wszystkich korzyści i kosztów inwestycji. Wartość bieżąca jest obliczana przy uwzględnieniu stopy dyskontowej, która reprezentuje koszt kapitału.
  • Metoda stopy zwrotu wewnętrznej (IRR) - to stopa dyskontowa, przy której wartość bieżąca wszystkich korzyści i kosztów inwestycji jest równa 0.
  • Metoda okresu zwrotu z inwestycji (ROI) - to czas, w którym inwestycja zwraca się w całości.
  • Metoda rentowności sprzedaży (ROS) - to stosunek zysku operacyjnego do sprzedaży.
  • Metoda rentowności aktywów (ROA) - to stosunek zysku operacyjnego do aktywów.

Wybór metody analizy opłacalności zależy od specyfiki inwestycji i od preferencji inwestora.

Przykład analizy opłacalności inwestycji

Przyjmijmy, że firma planuje zakup nowego urządzenia produkcyjnego. Koszt zakupu urządzenia wynosi 100 000 zł. Firma spodziewa się, że urządzenie będzie przynosić roczny zysk operacyjny w wysokości 20 000 zł. Stopa dyskontowa wynosi 5%.

Obliczenie wartości bieżącej netto (NPV) inwestycji:

NPV = ∑ (CFt / (1 + r)^t)
NPV = 20 000 / (1 + 0,05)^1 + 20 000 / (1 + 0,05)^2 + ...
NPV = 190 526,37 zł

Z obliczeń wynika, że wartość bieżąca netto inwestycji jest dodatnia, a więc inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona.

Obliczenie stopy zwrotu wewnętrznej (IRR) inwestycji:

IRR = 0 = ∑ (CFt / (1 + r)^t)
0 = 20 000 / (1 + r)^1 + 20 000 / (1 + r)^2 + ...
r = 12,36%

Z obliczeń wynika, że stopa zwrotu wewnętrzna inwestycji wynosi 12,36%. Oznacza to, że inwestycja zwróci się w całości w ciągu 7,3 roku.

Wnioski z analizy opłacalności

Analiza opłacalności inwestycji jest niezbędnym elementem procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pozwala ona na określenie, czy dany przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione, a także na oszacowanie, kiedy inwestycja się zwróci.

Zapytaj nas o cenę przygotowania analizy opłacalności dla Twojego projektu

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

  • wiedza i doświadczenie praktyczne
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
  • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
  • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)