Rozliczanie dotacji unijnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Rozliczanie dotacji unijnych to proces, w którym beneficjent otrzymujący środki finansowe z Unii Europejskiej (UE) musi udokumentować wykorzystanie tych środków zgodnie z ustalonymi warunkami i zasadami programu finansowanego przez UE. Dotacje unijne są przeznaczone na różnorodne cele, takie jak rozwój regionalny, badania i innowacje, ochrona środowiska, czy wsparcie dla przedsiębiorczości.

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych to podstawowe kompetencje ZEFE.ORG.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Rozliczanie dotacji unijnych to proces, który wykonujemy w kilku etapach:rozliczanie dotacji unijnych

Przygotowanie dokumentacji

Pierwszym krokiem jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Dokumentacja ta zawiera zazwyczaj następujące elementy:

 • wniosek o rozliczenie dotacji
 • sprawozdanie z realizacji projektu
 • rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki
 • inne dokumenty, określone w regulaminie danej dotacji

Weryfikacja dokumentacji

Dokumentacja rozliczeniowa jest weryfikowana przez instytucję udzielającą dotacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, instytucja może wezwać beneficjenta do ich usunięcia.

Decyzja o rozliczeniu dotacji

Po weryfikacji dokumentacji, instytucja udzielająca dotacji podejmuje decyzję o rozliczeniu dotacji. W przypadku pozytywnej decyzji, beneficjent otrzymuje dofinansowanie najczęściej na zasadach refundowania kosztów inwestycji.

Wypłata dofinansowania

konsultacja w zakresie funduszy unijnych

Dofinansowanie jest wypłacane beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków (częściej) lub w formie zaliczki (rzadziej).

W przypadku dotacji udzielanych w formie refundacji, beneficjent otrzymuje dofinansowanie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

W przypadku dotacji udzielanych w formie zaliczki, beneficjent otrzymuje dofinansowanie w części, która odpowiada wartości zrealizowanych prac lub usług.

Rozliczenie dotacji unijnych jest procesem skomplikowanym i wymagającym rzetelności. W przypadku wątpliwości, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Kolejne kroki do rozliczenia Twojej dotacji

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Pozyskiwanie funduszy unijnych to skuteczny sposób na realizację wymarzonych inwestycji. Jest to proces składający się z wielu etapów, który umożliwia firmom otrzymanie dotacji na różne cele, takie jak projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, infrastrukturalne i środowiskowe. Dotacje unijne to środki finansowe, których celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki nim polskie firmy mogą realizować ambitne projekty, minimalizując ryzyko inwestycyjne i zwiększając stopę zwrotu.

więcej »

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony