Pozyskiwanie dotacji dla samorządów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Od Phare 2000 ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji dla samorządów. Pierwsze dotacje na projekty samorządowe pozyskaliśmy w 2002 roku. Od tego czasu przyczyniliśmy się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych.

Pozyskiwanie dotacji dla samorządów to proces, który może być złożony i czasochłonny, ale może również przynieść znaczące korzyści. Dotacje mogą być wykorzystane na finansowanie szerokiego zakresu projektów, w tym inwestycji infrastrukturalnych, rozwoju gospodarczego, edukacji i opieki zdrowotnej.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

infolinia (+48) 814 608 814

Pozyskiwanie dotacji dla samorządów to proces, który może być złożony i czasochłonny, ale może również przynieść znaczące korzyści. Dotacje mogą być wykorzystane na finansowanie szerokiego zakresu projektów, w tym inwestycji infrastrukturalnych, rozwoju gospodarczego, edukacji i opieki zdrowotnej.

Dostępne źródła dotacji dla samorządów

 • Dotacje rządowe - rząd federalny, rządy stanowe i lokalne rządu oferują szeroki zakres dotacji dla samorządów. Dotacje te mogą być przeznaczone na konkretne cele, takie jak inwestycje infrastrukturalne lub rozwój gospodarczy, lub mogą być bardziej ogólne.
 • Fundusze unijne - Unia Europejska oferuje szeroki zakres dotacji dla samorządów. Dotacje te mogą być przeznaczone na projekty związane z modernizacją infrastruktury, ochroną środowiska lub rozwojem gospodarczym.
 • Fundusze prywatne - Fundusze prywatne, takie jak fundacje charytatywne lub fundacje korporacyjne, mogą oferować dotacje dla samorządów. Dotacje te mogą być przeznaczone na projekty związane z działalnością społeczną lub kulturalną.

Etapy pozyskania dotacji dla samorządu

 • Identyfikacja odpowiedniego źródła dotacji - Przeprowadź research, aby znaleźć źródła dotacji, które są odpowiednie dla Twojego projektu. Zastanów się nad celami swojego projektu, jego budżetem i zakresem.
 • Przygotowanie wniosku o dotację - Wniosek o dotację powinien zawierać szczegółowy opis projektu, budżet i uzasadnienie. Upewnij się, że wniosek jest kompletny i zgodny z wytycznymi programu.
 • Złożenie wniosku o dotację - Wniosek o dotację należy złożyć w terminie określonym przez program.
 • Wydanie decyzji o przyznaniu dotacji - Decyzja o przyznaniu dotacji może potrwać kilka tygodni lub miesięcy.

Kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia finansowanego z dotacji, to podpisanie umowy o dofinansowanie. Umowa ta określa  warunki przyznanej dotacji, takie jak wysokość dotacji, termin jej wykorzystania i warunki rozliczenia.

ZEFE.ORG - pozyskujemy dotacje dla samorządów już od Phare 2000

Zapraszamy do kontaktu z ZEFE.ORG - mieliśmy zaszczyt i przyjemność pracować dla wielu poważnych instytucji, m.in. dla:

 • PAN,
 • Instytut Technologii Elektronowej,
 • ZUS,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje samorządowe,
 • liczne urzędy miast i gmin,

i wielu innych instytucji, od których otrzymaliśmy referencje.

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

Plik do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony