Pozyskiwanie grantów dotacji dla instytucji naukowych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie grantów dotacji dla instytucji naukowych - ZEFE.ORG - już od Phare 2000.

Granty i dotacjeważnymi źródłami finansowania dla instytucji naukowych. Mogą być wykorzystywane na finansowanie szerokiego zakresu projektów, w tym badań naukowych, rozwoju technologii, edukacji i public relations.

Źródła grantów i dotacji dla instytucji naukowych

 • Fundusze rządowe - rząd oferuje szeroki zakres grantów i dotacji dla instytucji naukowych. Dotacje na finansowanie projektów B+R mogą być przeznaczone na badania naukowe, rozwój technologii lub edukację.
 • Fundacje - fundacje prywatne, takie jak fundacje filantropijne lub fundacje korporacyjne, mogą oferować granty i dotacje dla instytucji naukowych. Dotacje te mogą być przeznaczone na badania naukowe, rozwój technologii lub edukację.
 • Unia Europejska - Unia Europejska oferuje szeroki zakres grantów i dotacji dla instytucji naukowych. Dotacje te mogą być przeznaczone na badania naukowe, rozwój technologii lub edukację.

Etapy pozyskania grantu lub dotacji dla instytucji naukowej

 • Zidentyfikowanie odpowiedniego źródła finansowania projektu B+R, grantu lub dotacji - Przeprowadź research, aby znaleźć źródła grantów i dotacji, które są odpowiednie dla Twojej instytucji. Zastanów się nad celami Twojego projektu, jego budżetem i zakresem.
 • Przygotowanie wniosku o grant lub dotację - Wniosek o grant lub dotację powinien zawierać szczegółowy opis projektu, budżet i uzasadnienie. Upewnij się, że wniosek jest kompletny i zgodny z wytycznymi programu.
 • Złożenie wniosku o grant lub dotację - Wniosek o grant lub dotację należy złożyć w terminie określonym przez program.
 • Wydanie decyzji o finansowaniu - Decyzja o przyznaniu grantu lub dotacji może potrwać kilka tygodni lub miesięcy.

W dalszej kolejności następuje podpisanie umowy o dofinansowanie. Umowa określa warunki przyznanego grantu lub dotacji, takie jak wysokość dotacji, termin jej wykorzystania i warunki rozliczenia.

ZEFE.ORG - skuteczny partner w pozyskiwaniu grantów dotacji dla instytucji naukowych

Zapraszamy do kontaktu z ZEFE.ORG - mieliśmy zaszczyt i przyjemność pracować dla wielu poważnych instytucji, m.in. dla:

 • PAN,
 • Instytut Technologii Elektronowej,
 • ZUS,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej,

i wielu innych instytucji, od których otrzymaliśmy referencje.

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Studium wykonalności dla projektu B+R dla MIBIMiK

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Dotacje unijne na badania i rozwój stanowią istotne źródło finansowania projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. W perspektywie finansowej 2021-2027 dotacje B+R dostępne są poprzez wiele programów skierowanych do różnych sektorów i typów podmiotów.

więcej »

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony