Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych to m.in. dopasowanie wniosku do wytycznych programu unijnego w celu maksymalizacji punktacji wniosku o dofinansowanie podczas jego oceny.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990.

ZEFE.ORG to doświadczona firma doradcza, która od ponad 30 lat pomaga przedsiębiorcom i instytucjom w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Z sukcesem zrealizowaliśmy setki projektów o łącznej wartości ponad 250 mln zł.

Pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej może być skomplikowanym procesem, wymagającym znajomości wielu procedur i przepisów. Na szczęście istnieje wiele firm doradczych, które mogą Ci pomóc na każdym etapie tego procesu.

Co oferują firmy doradztwa unijnego?

 • Analiza potrzeb i możliwości: Doradcy pomogą Ci określić, jakie dofinansowanie jest dla Ciebie odpowiednie, biorąc pod uwagę Twoje potrzeby i cele biznesowe.pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie: Doradcy pomogą Ci sporządzić wniosek o dofinansowanie, który będzie zgodny z wszystkimi wymogami formalnymi.
 • Monitorowanie realizacji projektu: Doradcy mogą monitorować realizację projektu i udzielać Ci wsparcia w rozwiązywaniu problemów.
 • Rozliczenie projektu: Doradcy pomogą Ci w rozliczeniu projektu i sporządzeniu niezbędnych dokumentów.

Jakie są korzyści ze skorzystania z usług doradztwa unijnego?

 • Zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania: Doświadczeni doradcy znają wszystkie procedury i przepisy, co zwiększa Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Samodzielne pozyskiwanie dofinansowania może być czasochłonne i kosztowne. Skorzystanie z usług doradztwa unijnego może Ci pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze.
 • Dostęp do fachowej wiedzy: Doradcy posiadają fachową wiedzę na temat funduszy unijnych, co pozwala im na udzielanie Ci rzetelnych informacji i porad.

Jak wybrać firmę doradztwa unijnego?

Przy wyborze firmy doradztwa unijnego warto zwrócić uwagę na:

 • Doświadczenie firmy: Wybierz firmę, która posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
 • Kwalifikacje doradców: Upewnij się, że doradcy posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.
 • Opinie o firmie: Przeczytaj opinie innych firm i osób, które korzystały z usług danej firmy.

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy doradztwa unijnego?

Wybór odpowiedniej firmy doradztwa unijnego jest kluczowy dla sukcesu w pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy:

 • Doświadczenie:
 • Specjalizacja:
  • Wybierz firmę, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania w obszarach, które odpowiadają Twoim potrzebom.
  • Upewnij się, że firma posiada dogłębną znajomość programów unijnych, z których chcesz ubiegać się o dofinansowanie.
  • Zweryfikuj, czy firma posiada doświadczenie w realizacji projektów podobnych do Twojego.
 • Oferta:
  • Porównaj oferty różnych firm doradztwa unijnego pod względem zakresu oferowanych usług i cen.
  • Upewnij się, że firma oferuje kompleksowe usługi, obejmujące m.in. analizę potrzeb, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, monitorowanie realizacji projektu i rozliczenie.
  • Zapytaj o dodatkowe usługi, które mogą być Ci potrzebne, np. szkolenia z zakresu zarządzania projektami unijnymi albo analiza projektu pod kątem pozyskiwania funduszy unijnych
 • Komunikacja:
  • Wybierz firmę, z którą możesz swobodnie komunikować się i która odpowiada na Twoje pytania w sposób jasny i wyczerpujący.
  • Upewnij się, że firma jest łatwo dostępna i chętnie odpowiada na Twoje pytania i wątpliwości.
  • Zwróć uwagę na to, czy firma zapewnia Ci stały kontakt z dedykowanym doradcą.
 • Cena:
 • Dodatkowe czynniki:
  • Sprawdź, czy firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  • Zweryfikuj, czy firma jest członkiem stowarzyszeń branżowych.
  • Poproś o przedstawienie przykładowych wniosków o dofinansowanie, które firma przygotowała dla innych klientów.

Przydatne strony internetowe:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/
 • Wyszukiwarka dotacji

wyszukiwarka dotacji - dotacje dla, instytucji, samorzadow

Doradztwo unijne może być bardzo pomocne w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Skorzystanie z usług doświadczonej firmy doradztwa unijnego może zwiększyć Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania, a także zaoszczędzić czas i pieniądze.

ZEFE.ORG – razem pozyskamy więcejZEFE_ORG

www.zefe.org

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, IIMCB, MIBIMiK

W okresie od listopada 2023 do maja 2024 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pozyskiwał finansowanie dla projektu "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)" z KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (PMIB).

Niniejszym pragniemy wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z firmą konsultingową ZEFE.ORG - pod formalną nazwą P.W. Structum Sp. z o.o. - w zakresie przygotowania studium wykonalności, treści do wniosku i jego załączników. Szczególnie bardzo doceniamy Pana Kamila Hejduka, z którym współpracowaliśmy bezpośrednio przy tym projekcie i który wykazał się profesjonalizmem, odpowiedzialnością i otwartością na wsparcie nas w procesie aplikowania.

Studium wykonalności zostało wykonane poprawnie, w uzgodnionym terminie, zgodnie z umową. Zawierało ono szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną projektu i spełniało wymogi formalne programu Polska Mapa Infrastruktury Badawczej-Schemat A - KPO.

We współpracy z ZEFE.ORG przygotowaliśmy także wniosek o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony a projekt uzyskał dofinansowanie.

Doceniamy terminowość ZEFE.ORG, która pomimo skomplikowanego charakteru projektu dostarczyła kompletną dokumentację w ustalonym terminie.

W naszej ocenie profesjonalizm i doświadczenie ZEFE.ORG stanowią solidną gwarancję jakości i niezawodności, co czyni ZEFE.ORG godnym zaufania partnerem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Libiszowska
Kierownik Działu Grantów

Prof. Andrzej Dziembowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pracowni Usługowych
Kierownik Laboratorium Biologii RNA

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony