Studium wykonalności i przygotowanie wniosku do POIiŚ

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności i przygotowanie wniosku do POIiŚ - Studium wykonalności (SW) jest dokumentem, który przedstawia techniczne, ekonomiczne i finansowe uzasadnienie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jest ono niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do POIiŚ jest procesem złożonym, wymagającym wiedzy i doświadczenia. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do oceny projektu przez instytucję wdrażającą program, w tym:

 • Opis projektu, który powinien odpowiadać opisowi przedsięwzięcia przedstawionego w SW.
 • Analiza potrzeb, w której przedstawia się uzasadnienie konieczności realizacji projektu.
 • Cel projektu, który powinien być zgodny z celami POIiŚ.
 • Wyniki oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy projekt ma wpływ na środowisko.
 • Harmonogram realizacji, który powinien być realistyczny i wykonalny.
 • Budżet, który powinien być szczegółowy i uzasadniony.
 • Źródła finansowania, które powinny być wystarczające do realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie określonym przez instytucję wdrażającą program. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym SW.

W przypadku gdy projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, instytucja wdrażająca program podpisze z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie. Umowa określa warunki realizacji projektu, w tym zakres prac, terminy realizacji oraz sposób rozliczania dofinansowania.

Dokumentacja aplikacyjna do POIiŚ

Przygotowanie kompletnego wniosku o dotację do POIiŚ obejmuje:

Inne programy pomocowe i źródła finansowania

 • KPO
  • Krajowy Plan Odbudowy
 • Fundusze Europejskie 2021-2027
  • Infrastruktura, Klimat, Środowisko
   • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • Nowoczesna Gospodarka
   • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
  • Rozwój Cyfrowy
   • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
  • Polska Wschodnia
   • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Rozwój Społeczny
   • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  • Pomoc Techniczna
   • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
  • Współpraca Terytorialna, Interreg
   • Południowy Bałtyk
   • Polska-Słowacja
   • Polska-Saksonia
   • Polska-Ukraina
  • Regiony
  • Pomoc Żywnościowa
  • Rybactwo
  • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo
   • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)
   • Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW)
   • Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW)
     

Harmonogramy naborów wniosków

Plik do pobrania

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony