Przygotowanie wniosku o dofiansowanie projektu z Funduszy Europejskich

Cel wykonania usługi Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Usługa „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich” obejmuje kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o dotację.

Analiza rozwiązań konkurencyjnych ma na celu ocenę innowacyjności firmy w porównaniu z konkurencją. Obejmuje to analizę produktów, usług, modeli biznesowych i strategii innowacyjnych konkurencji.

Wykonujemy badania i analizy rynku konieczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

Producent / Usługodawca: Structum Sp. z o.o.
Symbol: wniosek_dofinansowanie_UE
Jednostka: komplet

Zapytaj o cenę

Zobacz więcej produktów z kategorii: Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Korzyści
 • Specyfikacja
 • Kod QR

Począwszy od PHARE 2000 wykonaliśmy studia wykonalności dla setek projektów o wartości przekraczającej 250 mln zł - referencje.

 

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Zakres usługi Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich

Usługa „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich” obejmuje:

1. Analiza potrzeb i wybór odpowiedniego programu:

 • Konsultacja z klientem w celu określenia jego celów i potrzeb.
 • Identyfikacja odpowiedniego programu dofinansowania na podstawie analizy dostępnych programów i ich kryteriów.
 • Ocena szans na powodzenie w danym konkursie.

2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej:

 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi programu.
 • Przygotowanie wymaganych załączników, takich jak biznesplan, harmonogram realizacji projektu, analiza finansowa itp.
 • Dostosowanie dokumentacji do indywidualnych potrzeb klienta.

3. Wsparcie w procesie składania wniosku:

 • Pomoc w rejestracji w systemie elektronicznego składania wniosków.
 • Kompletowanie i składanie dokumentacji w terminie.
 • Kontakt z instytucją wdrażającą program w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

4. Monitorowanie procesu oceny:

 • Śledzenie postępów w procesie oceny wniosku.
 • Informowanie klienta o bieżącym statusie.
 • Kontakt z instytucją wdrażającą program w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań.

Ceny za tę usługę mogą się różnić w zależności od zakresu świadczonych usług oraz specyfiki projektu.

Korzyści wykonania wniosku o dofinansowanie przez ZEFE.ORG

Korzyści z korzystania z usługi „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich”:

 • Zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania.
 • Zaoszczędzenie czasu i wysiłku.
 • Uniknięcie błędów w dokumentacji aplikacyjnej.
 • Dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia.

Kod QR produktu

Zobacz także

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)