finansowanie inwestycji

Analizy Finansowe, Doradztwo Kredytowe

Oferta Active Capital i Structum ZEFE.ORG

Szanowni Państwo,

Nieustannie poszukując dla Państwa nowych i atrakcyjnych możliwości finansowania inwestycji, rozwoju działalności gospodarczej oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych, pragniemy przedstawić Państwu ofertę usług Zespołu Ekspertów ds. Funduszy Europejskich (ZEFE).

więcej »

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony