fundusze europejskie

Pozyskiwanie funduszy eruopejskich - infolinia 814 608 814

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

 

studium wykonalności dla projektów B+R i OZE

Dotacje FENG ścieżka SMART

Dotacje ścieżka SMART to mechanizm dofinansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrażania wyników prac B+R, oferowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

więcej »

Projekty OZE - przygotowanie inwestycji z europejskich źródeł finansowania

Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskania dotacji dla inwestycji OZE z dostępnych źródeł europejskich.

Obecny klimat sprzyja realizacji projektów OZE w obszarach: fotowoltaika, kogeneracja, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, budynki pasywne.

więcej »

pozyskiwanie funduszy europejskich i inwestycyjnych

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla firm i instytucji. Pomagamy w osiągnięciu więcej »

Pozyskiwanie środków unijnych

Pozyskiwanie środków unijnych to proces ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację określonych projektów.

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych już od Phare 2000. Pozyskujemy fundusze UE dla samorządów, instytucji i przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu funduszy europejskich dla samorządów, instytucji i dużych przedsiębiorstw.

więcej »

Dotacje KPO

Dotacje KPO to środki finansowe, które Polska otrzyma z unijnego Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Planowane jest, że Polska otrzyma 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Dotacje te mają być przeznaczone na realizację reform i inwestycji, które mają na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i poprawę jej odporności na przyszłe kryzysy.

więcej »

Studium wykonalności

Wykonujemy studia wykonalności dla projektów z programów KPO, FENIKS, FERC, FERS, FENG, Polska Wschodnia i wszystkich programów regionalnych.

Studium wykonalności to badanie formalne, przeprowadzane w fazie planowania projektu, które ma na celu zdefiniować prawdopodobieństwo sukcesu projektu lub osiągnięcia ustalonego rezultatu. Studium wykonalności pomaga określić wykonalność, długoterminowy charakter i racjonalność projektu. Jest oparte na faktach i służy ocenie technicznej, ekonomicznej i finansowej projektu.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

więcej »

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne to instrumenty finansowe Unii Europejskiej, które mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich. Środki te są dostępne

więcej »

ZEFE.ORG

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów. ZEFE - razem pozyskamy wię

więcej »

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony