fundusze europejskie

Pozyskiwanie funduszy eruopejskich - infolinia 814 608 814

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

 

studium wykonalności dla projektów B+R i OZE

pozyskiwanie funduszy europejskich i inwestycyjnych

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla firm i instytucji. Pomagamy w osiągnięciu więcej »

ZEFE.ORG

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów. ZEFE - razem pozyskamy wię

więcej »

Dotacje KPO

Dotacje KPO to środki finansowe, które Polska otrzyma z unijnego Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Planowane jest, że Polska otrzyma 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Dotacje te mają być przeznaczone na realizację reform i inwestycji, które mają na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i poprawę jej odporności na przyszłe kryzysy.

więcej »

Dotacje FENG ścieżka SMART

Dotacje ścieżka SMART to mechanizm dofinansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrażania wyników prac B+R, oferowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

więcej »

Projekty OZE - przygotowanie inwestycji z europejskich źródeł finansowania

Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskania dotacji dla inwestycji OZE z dostępnych źródeł europejskich.

Obecny klimat sprzyja realizacji projektów OZE w obszarach: fotowoltaika, kogeneracja, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, budynki pasywne.

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony