Pozyskiwanie funduszy europejskich

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie funduszy europejskich to proces, który może być złożony i czasochłonny, ale może również przynieść duże korzyści. Środki unijne mogą być przeznaczone na wiele różnych celów, takich jak badania, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktura, edukacja i sprawy społeczne.

W zakresie pozyskiwania funduszy europejskich zdobywamy doświadczenie już od 1990 roku. Ponad 250 mln zł w zrealizowanych projektach. ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814

Kto może skorzystać z funduszy europejskich?

O dofinansowanie z funduszy europejskich mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty prawne. Wymagania dotyczące kwalifikowalności beneficjentów są określone w poszczególnych programach operacyjnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki unijne są przeznaczone na wiele różnych celów, w tym:

 • badania i innowacje
 • rozwój przedsiębiorczości
 • infrastruktura
 • klimat i ochrona środowiska
 • energetyka, odnawialne źródła energii, OZE, fotowoltaika, inwestycje budowlane
 • cyfryzacja
 • edukacja i sprawy społeczne

Jak uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich?

Proces pozyskiwania funduszy europejskich składa się z kilku etapów:

Wybór programu operacyjnego

Na początku należy wybrać program operacyjny, który jest odpowiedni dla realizowanego projektu. Programy operacyjne są podzielone na kategorie, takie jak:

 • Konkurencyjność i innowacyjność
 • Spójność terytorialna
 • Europa społeczna
 • Środowisko i klimat

Znalezienie odpowiedniego naboru

W ramach każdego programu operacyjnego są prowadzone nabory wniosków. Nabory są ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowany wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z wytycznymi określonymi w programie operacyjnym. Wniosek powinien zawierać m.in.:

 • opis projektu
 • budżet projektu
 • analiza ekonomiczna projektu
 • analiza finansowa projektu
 • harmonogram realizacji projektu
 • wykaz wydatków

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wyznaczonym terminie w urzędzie obsługującym dany program operacyjny. Głównym załącznikiem wniosku o dofinansowanie jest studium wykonalności.

Ocena wniosku

Wnioski o dofinansowanie są oceniane przez komisje konkursowe. Ocena wniosku obejmuje m.in.:

 • zgodność wniosku z wytycznymi programu operacyjnego
 • jakość i rzetelność przygotowania wniosku
 • realność i wykonalność projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej oceny wniosku, beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie z instytucją zarządzającą programem operacyjnym. Umowa określa warunki realizacji projektu, w tym wysokość dofinansowania, terminy realizacji projektu i zasady rozliczenia dofinansowania.

Realizacja projektu

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Rozliczenie dofinansowania

Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent składa wniosek o rozliczenie dofinansowania. Wniosek o rozliczenie dofinansowania powinien zawierać m.in.:

 • sprawozdanie z realizacji projektu
 • dokumenty potwierdzające wydatki

Jakie są korzyści z pozyskiwania funduszy europejskich?

Środki unijne mogą być doskonałym źródłem finansowania dla projektów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Korzyści z pozyskiwania funduszy europejskich obejmują:

 • dostęp do dodatkowych środków finansowych
 • wsparcie merytoryczne ze strony instytucji zarządzających programami operacyjnymi
 • możliwość rozwoju działalności gospodarczej, społecznej lub instytucjonalne

Wyzwania związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich

Proces pozyskiwania funduszy europejskich może być złożony i czasochłonny. Wyzwania związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich obejmują:

 • konieczność przygotowania rzetelnego i profesjonalnego wniosku
 • konkurencja o środki unijne
 • konieczność dostosowania projektu do wytycznych programu operacyjnego

Pozyskiwanie funduszy europejskich może być trudne, ale może również przynieść duże korzyści. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy europejskich, należy dokładnie przeanalizować swoje możliwości i przygotować się do procesu aplikacyjnego.

Twoje kolejne kroki w stronę pozyskania dotacji unijnej dla Twojego projektu

 

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

więcej »

Pozyskiwanie dotacji unijnych - doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Zrealiowane projekty o wartości ponad 250 mln zł. ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814

więcej »