Dotacje dla firm

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje dla firm to forma pomocy publicznej, która może być udzielana przez państwo, samorządy lokalne lub organizacje międzynarodowe. Dotacje są przeznaczone na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej.

W Polsce dotacje dla firm są udzielane w ramach różnych programów i projektów. Do najpopularniejszych programów dotacyjnych należą:

 • Ścieżka SMART - program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą realizować projekty inwestycyjne związane z digitalizacją, automatyzacją, innowacyjnością oraz poprawą konkurencyjności.
 • Innowacje dla MŚP - program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą realizować projekty związane z innowacyjnością.
 • Wsparcie dla eksportu - program skierowany do przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych.
 • Dotacje KPO dla firm - strategiczne źródło wsparcia polskiej gospodarki.
 • Inne liczne źródła dotacji dla firm i programy wsparcia biznesu. Pierwszym źródłem informacji o dostępnych dotacjach jest oficjalna strona: funduszeeuropejskie.gov.pl oraz bezpłatna wyszukiwarka dotacji.

Wnioski o dotacje dla firm można składać do właściwych instytucji prowadzących programy dotacyjne. O przyznaniu dotacji decyduje komisja konkursowa, która ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

W przypadku dotacji z Unii Europejskiej wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków (SOW).

Dotacje dla firm mogą być udzielane na pokrycie następujących kosztów:

 • Inwestycje - zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, nieruchomości.
 • Badania i rozwój - prace badawczo-rozwojowe, zakup sprzętu i oprogramowania do badań, szkolenia pracowników.
 • Eksport - udział w targach i wystawach, promocja firmy na rynkach zagranicznych, szkolenia pracowników.
 • Inne askpekty i priorytety rozwojowe - koszty szkoleń pracowników, koszty udziału w programach szkoleniowych, koszty doradztwa.

Dotacje dla firm mogą być udzielane w formie:

 • Dotacje bezzwrotne - środki finansowe, które nie podlegają zwrotowi.
 • Dotacje zwrotne - środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym terminie.
 • Pożyczki na warunkach preferencyjnych - środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym terminie wraz z odsetkami.

Dotacje dla firm mogą być bardzo pomocne w rozwoju przedsiębiorstwa. Mogą one umożliwić:

 • Rozszerzenie działalności - poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, rozbudowę obiektów produkcyjnych lub usługowych.
 • Wprowadzenie nowych produktów lub usług - poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych.
 • Ekspansję na rynki zagraniczne - poprzez udział w targach i wystawach, promocję firmy.

Przed złożeniem wniosku o dotację warto dokładnie zapoznać się z regulaminem danego programu dotacyjnego. Ważne jest, aby spełnić wszystkie wymagania formalne i merytoryczne określone w regulaminie.

Metoda ZEFE.ORG pozyskania dotacji dla firmy

Kolejne kroki do pozyskania dotacji dla Twojej firmy

Plik do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony