Structum Sp. z o.o.


Szeligowskiego 8/99
20-883, Lublin
Telefon: 814 608 814, 814637555, 222019367
Fax: 22 257 88 35
E-mail: info@structum.pl
WWW: http://www.structum.pl

Structum Sp. z o.o. jest internetową firmą technologiczną.

Firma działa na rynku od 1990 roku rozwijając się w całości dzięki polskiemu kapitałowi. Najistotniejszą wartością oferowaną przez Structum, jest wiedza techniczna. Structum rozwija i udostępnia innowacyjne rozwiązania techniczne w wielu branżach, m.in. dla IT oraz dla inżynierii materiałowej i hydrotechniki. Structum Sp. z o.o. rozwija i wdraża modułowy system zarządzania wiedzą, zasobami i procesami - InfoBiz Server - który umożliwia realizowanie różnych modeli biznesowych i znajduje zastosowanie w administracji, na uczelniach wyższych i w sektorze przedsiębiorstw. Structum oferuje także usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJROZWÓJ I WPROWADZANIE INNOWACJI

Historia firmy STRUCTUM rozpoczęła się w 1990 roku. Podstawę tożsamości firmy STRUCTUM stanowią wizja i wartości firmy. Przyjęta przez nas kultura organizacyjna określa naszą odpowiedzialność społeczną i zasady współpracy biznesowej.

Naszym celem jest zdobycie pozycji globalnego dostawcy technologii i wiedzy. Podstawowym elementem przewagi konkurencyjnej STRUCTUM jest innowacyjność. Strategia firmy zakłada ciągłe wprowadzanie innowacji w zakresie technologii i procesów.

Aktywną działalność firmy w Internecie realizujemy na bazie systemu InfoBiz Server.

Wszystkie produkty STRUCTUM posiadają współne cechy: innowacyjność i skuteczność.
MOTTO

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ


FIRMA TECHNOLOGICZNA

Structum jest internetową firmą technologiczną.

Sprawdzone przez nas pod względem skuteczności nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania stają się elementami naszej oferty. Poprzez nasze marki i produkty dostarczamy wymierne korzyści biznesowe naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy, zrealizuj z nami swoje pomysły biznesowe.


firma technologiczna STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ

 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony