• wykonanie wstępnego czyli uproszczone studium wykonalności
 • wstępna faza ewaluacji projektu

Wstępne studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonanie studium wykonalności (prefisibility study)

Producent / Usługodawca: Structum Sp. z o.o.
Symbol: Studium_PRE_SW-002
Jednostka: komplet

Zapytaj o cenę

 • Korzyści
 • Specyfikacja
 • Powiązane
 • Kod QR

Począwszy od PHARE 2000 wykonaliśmy studia wykonalności dla setek projektów o wartości przekraczającej 250 mln zł - referencje.

 

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Wstępne studium wykonalności (FSS) to formalne badanie, które przeprowadza się w fazie planowania projektu, aby ocenić prawdopodobieństwo sukcesu projektu lub osiągnięcia ustalonego rezultatu. FSS pomaga określić wykonalność, długoterminowy charakter i racjonalność projektu. Jest oparte na faktach i służy ocenie technicznej, ekonomicznej i finansowej projektu.

FSS jest zazwyczaj wykonywane przez zespół ekspertów z różnych dziedzin, takich jak inżynieria, finanse, marketing i prawo. Studium obejmuje zazwyczaj następujące elementy:

 • Ocena techniczna - analiza możliwości technicznego wykonania projektu, w tym oceny terenu, klimatu i warunków środowiskowych.
 • Ocena ekonomiczna - analiza kosztów i korzyści projektu, w tym oceny zwrotu z inwestycji.
 • Ocena finansowa - analiza źródeł finansowania projektu, w tym ocena możliwości uzyskania dofinansowania.
 • Ocena instytucjonalna - analiza wymagań prawnych i regulacyjnych związanych z projektem.

FSS jest ważnym narzędziem dla podejmowania decyzji o dalszym rozwoju projektu. Pozwala on na zidentyfikowanie potencjalnych problemów i ryzyk związanych z projektem, zanim zostanie on wdrożony. FSS może również pomóc w uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu.

Przykładami zastosowań FSS są:

 • Ocena wykonalności inwestycji infrastrukturalnej, takiej jak budowa drogi, mostu lub linii kolejowej.
 • Ocena wykonalności projektu biznesowego, takiego jak otwarcie nowego sklepu lub uruchomienie nowej linii produkcyjnej.
 • Ocena wykonalności projektu społecznego, takiego jak budowa nowego ośrodka zdrowia lub utworzenie nowego programu edukacyjnego.

Produkty powiązane i uzupełniające

Kod QR produktu

Zobacz także

Wstępne studium wykonalności

Wstępne studium wykonalności, zwane również pre-feasibility study, to wstępne opracowanie, które ma na celu ocenę zasadności realizacji projektu. Studium to jest przeprowadzane na wczesnym etapie planowania projektu, jeszcze przed podjęciem decyzji o jego realizacji.

więcej »

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)