Fundusz Polski Ład - studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujem studium wykonalności dla programu Fundusz Polski Ład

Program finsosania oferuje bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą prawną tworzenia studium wykonalności dla Funduszu Polski Ład jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 2021 r. o wspieraniu rozwoju infrastruktury finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz innych instytucji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 861).

Przepisy tej ustawy określają zasady funkcjonowania Funduszu Polski Ład oraz jego zadania, w tym m.in. wsparcie realizacji programów i projektów mających na celu modernizację gospodarki, rozwój infrastruktury, innowacje, ochronę środowiska oraz inne obszary objęte Polskim Ładem.

W ramach tych zadań Fundusz Polski Ład może przeprowadzać badania, analizy i opracowywać studia wykonalności dotyczące projektów, które mogą być finansowane z Funduszu. Studium wykonalności jest dokumentem, który ocenia perspektywy sukcesu projektu, analizuje jego aspekty techniczne, ekonomiczne, finansowe, społeczne i środowiskowe.

Ponadto, proces tworzenia studium wykonalności dla Funduszu Polski Ład musi być zgodny z ogólnymi przepisami prawa dotyczącymi sporządzania tego typu dokumentów, w tym przepisami prawa zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Niezależnie od ogólnej podstrawy prawnej, studium wykonalności przygotowujemy dla programu Fundusz Polski Ład zgodnie z uszczegółowionymi wytycznymi, unikalnymi dla tego instrumentu wsparcia.

Formularz kontaktowy ZEFE.ORG

ZEFE_ORGZEFE.ORG - Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich

zobacz: dane teladresowe

infolinia 814 608 814 • Bydgoszcz 525222144 • Gdańsk 583509699 • Katowice 324943288 • Kielce 413124451 • Kraków 124466612 • Lublin 814637555 • Łódź 422353422 • Poznań 616690477 • Rzeszów 177788566 • Szczecin 918522699 • Warszawa 221001155 • Wrocław 717165177

FAX zamówienia 817470014 • FAX zapytania i oferty 22 398 84 84

dane kontaktowe
imię *
nazwisko *
e-mail *
numer telefonu
zapytanie
zapytanie
temat
zapytanie ogólne
wykonanie studium wykonalności
wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
pomoc przy składaniu wniosku o dotację
wdrożenie systemu zarządzania jakością - ISO, HACCP, BRC, IRIS
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych z godnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
wysyłanie
przepisz kod antyspamowy

* oznacza pole formularza, które koniecznie należy uzupełnić lub zaznaczyć (np. pole zgody)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony