Studium wykonalności do FERC

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do FERC jest dokumentem, który ma na celu ocenę zasadności realizacji projektu informatycznego i określenie jego wykonalności w aspekcie technicznym, finansowo-ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i środowiskowym. Jest ono niezbędne do uzyskania dofinansowania z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).

FERC jest jednym z najważniejszych programów unijnych wspierających cyfryzację w Polsce. Dzięki dofinansowaniu z FERC możliwe jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które poprawiają jakość życia obywateli i przedsiębiorców.” Przed przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego przez FERC, pierwszym krokiem jest zazwyczaj przygotowanie OZPI - Opisu Założeń Projektu Informatycznego.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne do FERC. Pozyskujemy dotacje FERC dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i projekty B+R.

 • pozyskiwanie dotacji FERC
 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku do FERC
 • przygotowanie studium wykonalności do FERC
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • pozyskiwanie dotacji na rozwiązania IT z FERC

infolinia (+48) 814 608 814

Co finansuje FERC i kto może skorzystać z dotacji?

studium wykonalności do FERCFERC jest przeznaczony dla następujących podmiotów:

 • Jednostki administracji publicznej, w tym:
  • Samorządy terytorialne
  • Urzędy administracji rządowej
  • Instytucje kultury
  • Instytucje oświatowe
 • Przedsiębiorstwa, w tym:
  • MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Instytucje naukowe
 • Organizacje pozarządowe

FERC finansuje następujące działania:

 • Wzrost dostępu do szerokopasmowego internetu
 • Rozwój e-usług publicznych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
 • Cyfryzacja kultury i edukacji

Poniżej znajdują się przykłady projektów, które mogą być finansowane z FERC:

dotacje FERC - ZEFE.ORG

 • Budowa sieci światłowodowej w gminie
 • Wdrożenie systemu e-usług w urzędzie gminy
 • Opracowanie systemu cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa
 • Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie
 • Rozwój platformy edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli

FERC jest jednym z najważniejszych programów unijnych wspierających cyfryzację w Polsce. Dzięki dofinansowaniu z FERC możliwe jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które poprawiają jakość życia obywateli i przedsiębiorców.”

Wytyczne dla studium wykonalności dla FERC

Minimalny zakres studium wykonalności dla FERC obejmuje następujące elementy:

 • Opis projektu
  • Cel projektu
  • Zakres projektu
  • Wymagania funkcjonalne i techniczne
 • Analiza wykonalności
  • Analiza techniczna
  • Analiza finansowo-ekonomiczna
  • Analiza prawna
  • Analiza organizacyjna
  • Analiza środowiskowa
 • Wnioski i rekomendacje

Analiza techniczna

Analiza techniczna powinna zawierać ocenę następujących elementów:

 • Technologia i rozwiązania techniczne
 • Wymagania sprzętowe i technologiczne
 • Koszty realizacji
 • Terminy realizacji

Analiza finansowo-ekonomiczna

Analiza finansowo-ekonomiczna powinna zawierać ocenę następujących elementów:

 • Koszty całkowite realizacji projektu
 • Koszty eksploatacji projektu
 • Dochody z projektu
 • Okres zwrotu inwestycji

Analiza prawna

Analiza prawna powinna zawierać ocenę następujących elementów:

 • Wymogi prawne dotyczące realizacji projektu
 • Ograniczenia prawne związane z realizacją projektu

Analiza organizacyjna

Analiza organizacyjna powinna zawierać ocenę następujących elementów:

 • Organizacja projektu
 • Zaangażowane podmioty
 • Procesy realizacji projektu

Analiza środowiskowa

Analiza środowiskowa powinna zawierać ocenę wpływu projektu na środowisko, w tym:

 • Wpływ na środowisko naturalne
 • Wpływ na środowisko społeczne

Wnioski i rekomendacje

Wnioski i rekomendacje powinny zawierać podsumowanie wyników analizy wykonalności oraz rekomendacje dotyczące realizacji projektu.

Ocena studium wykonalności

Studium wykonalności jest oceniane przez instytucję pośredniczącą w konkursie na dofinansowanie z FERC. Ocena obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.

Ocena formalna dotyczy zgodności studium wykonalności z wytycznymi konkursu. Ocena merytoryczna dotyczy oceny następujących elementów:

 • Czy projekt jest uzasadniony i czy odpowiada na potrzeby użytkowników?
 • Czy projekt jest wykonalny w aspekcie technicznym, finansowo-ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i środowiskowym?

Podsumowanie

Studium wykonalności jest ważnym dokumentem, który ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dofinansowania z FERC. Dobrze przygotowane studium wykonalności zwiększa szanse na pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie.

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji FERC

Opis Założeń Projektu Informatycznego do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (OZPI) to dokument, który szczegółowo opisuje planowany projekt informatyczny przedkładany Komitetowi Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w celu jego zaopiniowania. Dokument ten ma na celu przedstawienie kluczowych założeń projektu, jego celów, korzyści i potencjalnych zagrożeń, aby KRMC mógł ocenić jego zasadność i wpływ na cyfryzację Polski.

Przygotowanie OZPI - dokument OZPI przygotowujemy dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z programu FERC.

więcej »

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony