ZEFE.ORG ZEFE

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów.

ZEFE - razem pozyskamy więcej!

wyszukiwarka dotacji -  dotacje dla, instytucji, samorzadow

 

11.07.2024 16:32

2.6 Infrastruktura wodno-ściekowa FESW.02.06-IZ.00-001/24

Nabór FESW.02.06-IZ.00-001/24. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór (ION) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr FESW.02.06-IZ.00-001/24 w ramach Działania 2.6 Infrastruktura wodno - ściekowa Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027.

więcej »

08.07.2024 14:48

Działanie 2.24 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej - ZIT

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.24 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej - ZIT, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych (tryb niekonkurencyjny)

więcej »

03.07.2024 15:15

Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków FEMP.02.12-IZ.00-058/24 o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych.

więcej »

01.07.2024 10:10

5.3 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

więcej »

28.06.2024 17:06

1.1 Efektywność energetyczna. Budynki użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE)

Przedmiotem naboru FENX.01.01-IW.01-005/24 jest dofinansowanie projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE): w budynkach zabytkowych (projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe i podmioty nie stanowiące państwowych jednostek budżetowych) oraz w budynkach niezabytkowych i mieszanych (projekty realizowane tylko przez państwowe jednostki budżetowe)

więcej »

28.06.2024 16:51

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Nabór wniosków 10.2 na badania B+R oraz innowacje w MŚP - ogłoszony 27 czerwca 2024r. przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

więcej »

26.06.2024 13:50

10.5 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 OGŁASZA w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEOP.10.05-IZ.00-001/24

określony dla działania 10.5 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie

więcej »

25.06.2024 09:25

11.2 Publiczna oferta turystyczna. Nabór nr FEWM.11.02-IZ.00-001/24

Ogłaszamy nabór na dofinansowanie projektu ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w ramach priorytetu 11 Turystyka i kultura, działanie 11.02 Publiczna oferta turystyczna (schemat A). Sposób naboru: konkurencyjny, dla dla projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych.

Nabór nr FEWM.11.02-IZ.00-001/24  

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

więcej »

24.06.2024 13:23

2.8 Gospodarka wodno-ściekowa. Nabór FEWM.02.08-IZ.00-003/24

Nabór na dofinansowanie projektów z priorytetu 2 Środowisko, działanie 02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, SCHEMAT A (typy projektów 1, 3 i 4) – dla aglomeracji od 10 000 RLM do poniżej 15 000 RLM. Nabór nr FEWM.02.08-IZ.00-003/24

więcej »

19.06.2024 17:50

Udzielenie pomocy finansowej na przedsięwzięcia MŚP prowadzącym działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury na realizację przedsięwzięć MŚP w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO województwa: łódzkie, opolskie i śląskie. (1)

Wsparcie finansowe przedsięwzięć MŚP podmiotom z branż hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury z regionu nr 5 obejmującego województwa dolnośląskie, lubuskie i wielkopolski - wsparcie pozadotacyjne Rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem

więcej »

19.06.2024 17:45

Nowe inwestycje w sektorze HoReCa – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu nr 3 tj. województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO.

Nowe inwestycje w sektorze HoReCa – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu nr 3 tj. województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO.

wsparcie pozadotacyjne Rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

więcej »

19.06.2024 17:38

Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branży HoReCa, Kultura, Turystka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i wamińsko-mazurskiego (1)

Wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm z branży HoReCa, Kultura, Turystka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i wamińsko-mazurskiego

540 000,00 zł wsparcie pozadotacyjne Rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem
więcej »

19.06.2024 17:28

HoReCa POMORZE - dofinansowanie przedsięwzięć w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 1 obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

HoReCa POMORZE - dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 1 obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

540 000,00 zł

wsparcie pozadotacyjne Rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem

więcej »

18.06.2024 15:22

11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.11.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

więcej »

18.06.2024 14:19

11.1 Infrastruktura kultury . Nabór nr FEWM.11.01-IZ.00-002/24

Nabór na dofinansowanie projektu ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w ramach priorytetu 11 Turystyka i kultura, działania 11.01 Infrastruktura kultury (schemat C).

Sposób naboru niekonkurencyjny, dla projektu rozliczanego na podstawie kosztów rzeczywistych Nabór nr FEWM.11.01-IZ.00-001/24  Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

więcej »

17.06.2024 16:39

Działanie 2.13 Gospodarka odpadami [nabór nr FEKP.02.13-IZ.00-127/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.02.13-IZ.00-127/24 w ramach: Działania: 2.13 Gospodarka odpadami Schemat: Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  Sposób wyboru - konkurencyjny.

więcej »

17.06.2024 15:42

Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa [nabór nr FEKP.04.03-IZ.00-128/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.04.03-IZ.00-128/24 w ramach:  Działania: 4.3 Infrastruktura drogowa Schematu: Inwestycje w miejscach/skrzyżowaniach niebezpiecznych  posób wyboru projektów: niekonkurencyjny

więcej »

17.06.2024 14:27

2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym FESW.02.05-IZ.00-001/24

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór (ION) Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr FESW.02.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027.

więcej »

14.06.2024 12:41

3.10 Ochrona bioróżnorodności na obszarach poza formami ochrony przyrody

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.10-IZ.00-001/24 Działania 3.10 Ochrona bioróżnorodności na obszarach poza formami ochrony przyrody (typ projektu 1 - 9) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

więcej »

14.06.2024 10:15

1.2 Działalność B+R+I przedsiębiorstw

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie ogłasza nabór w ramach działania FEWM.01.02 Działalność B+R+I przedsiębiorstw

więcej »

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następne » 

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony