ZEFE.ORG ZEFE

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów.

ZEFE - razem pozyskamy więcej!

wyszukiwarka dotacji -  dotacje dla, instytucji, samorzadow

 

09.04.2024 18:12

2.1 Dystrybucja energii (1)

NABÓR NR FEPW.02.01-IP.03-001/24 MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ogłasza nabór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.1 Dystrybucja energii.

więcej »

09.04.2024 16:00

6.1 System ochrony zdrowia - Inwestycje w infrastrukturę i doposażenie dyspozytorni medycznych

Inwestycje w infrastrukturę i doposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności, nabór FENIKS 6.1 System ochrony zdrowia

więcej »

09.04.2024 11:33

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP

nabór wniosków ogłoszony  8 kwietnia 2024r. przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

więcej »

08.04.2024 16:33

E.1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) (1)

E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) – 2 nabór konkurencyjny

Krajowy Plan Odbudowy - Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021, poprzez aplikację WOD2021 na stronie https://wod.cst2021.gov.pl/. Szczegółowa instrukcja wypełnienia formularza wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem znajduje się w dokumentacji przedmiotowego naboru umieszczonej na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakładce Dokumenty:

więcej »

08.04.2024 16:04

1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, Czechy - Polska (2)

8 kwietnia 2024 r. Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu ogłosił nabór na projekty w Programie Interreg Czechy - Polska, w priorytecie 1 Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, w celu szczegółowym Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu. Nabór dotyczy współpracy podmiotów zintegrowanego systemu ratownictwa w rozwiązywaniu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy złożyć propozycję projektową, w terminie między 8 kwietnia a 26 czerwca 2024 r. Każdy wnioskodawca, wspólnie z partnerem z drugiej strony granicy składa ją do WS elektronicznie przez stronę internetową programu. Wniosek o dofinansowanie można złożyć najwcześniej 27 czerwca 2024 r.

więcej »

05.04.2024 16:03

2.2 Inwestycje i innowacje w akwakulturze (grupa operacji inwestycje w akwakulturze mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej)

Nabór o numerze FEDR.02.02-IP.01-002/24 realizowany od dnia 06.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, Działanie 2.2 Inwestycje i innowacje w akwakulturze (grupa operacji inwestycje w akwakulturze mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej).

więcej »

05.04.2024 11:41

Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu C. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej (tryb niekonkurencyjny)

więcej »

04.04.2024 12:21

10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 2 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.03 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

03.04.2024 13:23

5.7 Kultura i turystyka

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, nr FEMA.05.07-IP.01-031/24, Typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

więcej »

02.04.2024 15:52

3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 2 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.03.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania.Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

02.04.2024 14:34

10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny (2)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 02 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.05-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.05.Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

29.03.2024 13:09

3.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT (117/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.02-IZ.01-117/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.02.Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Subregionu Zachodniego.

więcej »

29.03.2024 10:24

10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (119/24)

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.10.06-IZ.01-119/24 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

więcej »

29.03.2024 09:59

2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT (120/24)

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.02.02-IZ.01-120/24 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Działanie 02.02.Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT dla Subregionu Zachodniego.

więcej »

28.03.2024 17:25

3.1 Zrównoważona mobilność miejska - nabór konkurencyjny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do działania FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska ( sposób konkurencyjny, konkurs nr 2). 

więcej »

28.03.2024 15:40

1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Typ FENX.01.05.2 Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych. Nabór nr FENX.01.05-IW.01-005/24

Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.2 Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych.  Dofinansowanie może zostać przyznane projektom dotyczącym opracowania dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych nabór nr FENX.01.05-IW.01-005/24 w trybie niekonkurencyjnym

więcej »

28.03.2024 13:53

3.3 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT (116/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.03-IZ.01-116/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT Subregionu Zachodniego.

więcej »

28.03.2024 13:47

Działanie 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich [nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24 w ramach:  Działanie 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich [nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

więcej »

27.03.2024 14:35

Działanie 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym [nabór nr FEKP.04.02-IZ.00-110/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.04.02-IZ.00-110/24 w ramach: Działania: 4.2 – Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym Sposób wyboru.konkurencyjny

więcej »

27.03.2024 13:23

Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.6. Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, typ projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe

więcej »

 1  2  3  4  5  Następne » 

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony