Dotacje NFOŚiGW

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje NFOŚiGW to środki finansowe przyznawane przez Fundusz na realizację określonych celów środowiskowych. Dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycji, zakupu sprzętu lub usług, czy też na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy wnioski o dotację, studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest państwowym funduszem celowym, który wspiera działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Fundusz oferuje szereg programów dotacyjnych, które mogą być wykorzystane do finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, czy też działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Warunki uzyskania dotacji z NFOŚiGW

Aby uzyskać dotację z NFOŚiGW, należy spełnić określone warunki, w tym:

 • być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, czyli osobą fizyczną, przedsiębiorcą, jednostką samorządu terytorialnego, organizacją pozarządową lub inną instytucją,
 • złożyć poprawnie przygotowany wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • przedłożyć wymagane dokumenty i załączniki,
 • spełnić warunki określone w programie dotacyjnym.

Wysokość dotacji

Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW zależy od rodzaju inwestycji, a także od warunków określonych w programie dotacyjnym. W niektórych programach dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przykłady dotacji oferowanych przez NFOŚiGW

NFOŚiGW oferuje szeroki zakres dotacji, w tym m.in.:

 • Dotacje na termomodernizację budynków,
 • Dotacje na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne,
 • Dotacje na instalacje odnawialnych źródeł energii,
 • Dotacje na inwestycje w ochronę powietrza,
 • Dotacje na inwestycje w ochronę wód,
 • Dotacje projektów zaopatrzenia w wodę i kanalizacje,
 • Dotacje na inwestycje w ochronę gleb,
 • Dotacje na inwestycje w ochronę bioróżnorodności,
 • Dotacje na inwestycje w adaptację do zmian klimatu.

Jak złożyć wniosek o dotację z NFOŚiGW

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie właściwego regionalnego oddziału NFOŚiGW. Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Portalu Beneficjenta NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat dotacji oferowanych przez NFOŚiGW można znaleźć na stronie internetowej Funduszu.

Zobacz także: Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW

Kolejne kroki do pozyskania dotacji NFOŚiGW

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony