Studium wykonalności (ang. feasibility study) to szczegółowa analiza wykonalności projektu, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Zasadnicze studium wykoalności jest załącznikiem do wniosku o dotację, kredyt albo grant.

Profesjonalnie przygotowany dokument studium wykonalności odpowiada na kluczowe pytania:

 • Czy projekt jest technicznie wykonalny? Studium wykonalności analizuje aspekty techniczne projektu, takie jak dostępność zasobów, możliwości techniczne, wymagania prawne i regulacyjne.
 • Czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony? Studium wykonalności ocenia koszty i korzyści projektu, w tym wpływ na rentowność, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji.
 • Czy projekt jest społecznie i środowiskowo akceptowalny? Studium wykonalności analizuje wpływ projektu na społeczeństwo i środowisko, w tym potencjalne korzyści i ryzyka.

Odpowiedzi na te pytania zawarte w studium wykonalności pozwalają na obiektywną ocenę potencjału projektu i podjęcie decyzji o jego dalszej realizacji.

więcej »

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Cena studium wykonalności uzależniony jest od pracochłonności jego przygotowania. W szczególności, koszt wykonania studium wykonalności zależy od:

więcej »

studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wybrane instytucje, dla których wykonaliśmy studia wykonalności:

studium wykonalności Ministerstwo
      Infrastruktury
studium wykonalności ITE
      Warszawa
  studium wykonalności Lublin studium wykonalnosci Dęblin studium wykonalnosci Gmina Jastków studium wykonalnosci - Miasto Łukow studium wykonalnosci - Lubartów        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Biłgoraj studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Hrubieszow studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Janowiec studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Janow Lubelski studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Krasny Staw        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Łęczna studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Międzyrzec
      Podlaski studium wykonalnosci - lubelskie - Radzyn Podlaski studium wykonalnosci lublin - Ryki studium wykonalnosci - lubelskie -
      Gmina Lubartów        
  studium wykonalnosci - Gmina Łuków studium wykonalnosci lubelskie -
      Gmina Konopnica studium wykonalnosci Gmina Dorohusk studium wykonalnosci - Gmina
      Biszcza studium wykonalności Lublin  

 

Studium wykonalności - informacje podstawowe

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

więcej »

Studium wykonalności - wykonanie w praktyce

Wykonanie studium wykonalności to proces, który polega na dokładnym zbadaniu i ocenie projektu w celu określenia jego potencjału i możliwości wdrożenia w praktyce. Studium wykonalności ma na celu zidentyfikowanie wszystkich aspektów projektu, w tym technicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i środowiskowych, a następnie ocenienie ich w celu określenia wykonalności projektu.

więcej »

Lista zrealizowanych projektów

ZEFE.ORG funkcjonuje już od 1990 roku, natomiast doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych zdobywamy od roku 2000.

Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln złotych.

Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie i wystawione referencje.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania studium wykonalności, napisania wniosku o dotację i rozliczania dotacji.

więcej »

Koszt studium wykonalności

Cena studium wykonalności uzależniony jest od pracochłonności jego przygotowania. W szczególności, koszt wykonania studium wykonalności zależy od:

więcej »

Wstępne studium wykonalności - pre-feasibility study

Wstępne studium wykonalności, zwane również pre-feasibility study, to wstępne opracowanie, które ma na celu ocenę zasadności realizacji projektu. Studium to jest przeprowadzane na wczesnym etapie planowania projektu, jeszcze przed podjęciem decyzji o jego realizacji.

więcej »

Studium wykonalności - instrukcje, wytyczne przygotowania i wzorcowe studia wykonalności

ZEFE.ORG oferuje wykonanie studium wykonalności na podstawie oficjalnych wytycznych instytucji finansujących. Poniżej - przykładowe wytyczne i wzorce dla studiów wykonalności RPO, POIG, POIŚ, etc.:

więcej »

Studium wykonalności - zakres merytoryczny dla RPO

Typowy zakres studium wykonalności omówiony podczas szkolenia, na przykładzie RPO Lubuskie 2020

więcej »

Studium wykonalności - szablony do pobrania

Do pobrania pliki szablonów studium wykonalności.

więcej »

Jak wykonać studium wykonalności?

Studium wykonalności to dokument, który ma na celu przeanalizowanie możliwości realizacji określonego projektu, uwzględniając różne czynniki, takie jak techniczne, ekonomiczne, społeczne, prawne i środowiskowe.

więcej »

 1  2  3  4  Następne » 

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony