studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG oferuje przygotowanie studium wykonalności. Zobacz poradnik UKIE - Studium Wykonalności, format PDF, oraz przykładowe studium wykonalności.

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Zobacz pełną listę zrealizowanych studiów wykonalności.

Prześlij zapytanie: Ile kosztuje wykonanie studium wykonalności?

Wybrane instytucje, dla których wykonaliśmy studia wykonalności:

studium wykonalności Ministerstwo
      Infrastruktury
studium wykonalności ITE
      Warszawa
  studium wykonalności Lublin studium wykonalnosci Dęblin studium wykonalnosci Gmina Jastków studium wykonalnosci - Miasto Łukow studium wykonalnosci - Lubartów        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Biłgoraj studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Hrubieszow studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Janowiec studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Janow Lubelski studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Krasny Staw        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Łęczna studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Międzyrzec
      Podlaski studium wykonalnosci - lubelskie - Radzyn Podlaski studium wykonalnosci lublin - Ryki studium wykonalnosci - lubelskie -
      Gmina Lubartów        
  studium wykonalnosci - Gmina Łuków studium wykonalnosci lubelskie -
      Gmina Konopnica studium wykonalnosci Gmina Dorohusk studium wykonalnosci - Gmina
      Biszcza studium wykonalności Lublin  

Studium wykonalności - informacje podstawowe

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

więcej »

Studium wykonalności - wykonanie w praktyce

Przystępując do tworzenia projektu inwestycyjnego, zastanawiamy się, co w głównej mierze będzie decydowało o jego sukcesie lub fiasku.  Jakie czynniki będą miały wpływ na jego realizację? Odpowiedź jest prosta - sukces Państwa projektu będzie zależy już od działań w tzw. pierwszej fazie, nazywanej przedinwestycyjną. To właśnie w tej początkowej fazie projektu wykonywane jest studium wykonalności.

więcej »

Lista zrealizowanych projektów

ZEFE.ORG funkcjonuje już od 1990 roku, natomiast doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych zdobywamy od roku 2000. Nasza praca przyczyniła się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych.
Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie i wystawione referencje.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.

więcej »

Dodaj do Facebook

Koszt studium wykonalności

Koszt studium wykonalności uzależniony jest od pracochłonności jego przygotowania. W szczególności, koszt wykonania studium wykonalności zależy od:

więcej »

Wstępne studium wykonalności - pre-feasibility study

Wstępne studium wykonalności to studium przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania, po czym wybiera się preferowane rozwiązanie w oparciu o kryterium trwałości projektu.

więcej »

Studium wykonalności - instrukcje, wytyczne przygotowania i wzorcowe studia wykonalności

ZEFE.ORG oferuje wykonanie studium wykonalności na podstawie oficjalnych wytycznych instytucji finansujących. Poniżej - przykładowe wytyczne i wzorce dla studiów wykonalności RPO, POIG, POIŚ, etc.:

więcej »

Studium wykonalności - zakres merytoryczny dla RPO

Typowy zakres studium wykonalności omówiony podczas szkolenia, na przykładzie RPO Lubuskie 2020

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony