Studium wykonalności dla NFOŚiGW

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do NFOŚiGW to dokument będący załącznikiem do wniosku składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dokument stanowi ocenę zasadności realizacji danego przedsięwzięcia, jego wykonalności technicznej, ekonomicznej i finansowej oraz wpływu na środowisko. W większości konkursów organizowanych przez NFOŚiGW, dokument ten jest niezbędny do uzyskania dotacji.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy wnioski o dotację, studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

Część opisowa studium wykonalności do NFOŚiGW

Część opisowa Studium wykonalności powinna zawierać następujące informacje:

 • Opis przedsięwzięcia - należy przedstawić szczegółowy opis zakresu prac, technologii, harmonogramu i kosztów realizacji przedsięwzięcia.
 • Analiza rynku - należy przeanalizować rynek, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w tym jego potencjał, konkurencję i trend rozwoju.
 • Analiza ryzyka - należy zidentyfikować i ocenić potencjalne ryzyka związane z realizacją przedsięwzięcia.
 • Wpływ na środowisko - należy ocenić wpływ przedsięwzięcia na środowisko, w tym środowisko naturalne, społeczne i gospodarcze.
 • Inne elementy wymagane wytycznymi wskazanymi w regulaminie konkursu

Część obliczeniowa

Część obliczeniowa Studium wykonalności powinna zawierać następujące informacje:

 • Analiza finansowa - należy przeprowadzić analizę finansową przedsięwzięcia, w tym obliczyć rentowność, zwrot z inwestycji i wskaźniki finansowe.
 • Model finansowy - należy przygotować model finansowy przedsięwzięcia, który będzie umożliwiał symulację jego wyników finansowych.

Studium wykonalności powinno być opracowane przez doświadczonego specjalistę, który posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia rzetelnej analizy przedsięwzięcia. Dokument ten powinien być przygotowany w sposób przejrzysty i czytelny, aby uzyskać maksymalną możliwą punktację projektu przez NFOŚiGW (NFOS).

Studium wykonalności jest ważnym załącznikiem wniosku o dotację do NFOŚiGW.

Plik do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności do NFOŚiGW

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony