Studium wykonalności do CUPT

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do CUPT to dokument dla projektów składanych do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), który ma na celu kompleksową ocenę techniczno-ekonomiczno-finansową projektu transportowego. Studium wykonalności jest niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty transportowe, środowiskowe, OZE oraz granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

Projekty drogowe i transportowe finansowane przez CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) udziela dofinansowania projektom transportowym, które spełniają następujące kryteria:

 • są realizowane w Polsce;
 • są zgodne z celami polityki transportowej Unii Europejskiej;
 • przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, dostępności i efektywności transportu;
 • są przygotowane w sposób profesjonalny i rzetelny.

CUPT udziela dofinansowania w ramach następujących programów operacyjnych:

 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW)
 • Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Dofinansowanie z CUPT może obejmować zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i działania nieinfrastrukturalne, takie jak:

 • rozwój transportu intermodalnego,
 • modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, kolejowej, lotniczej i wodnej;
 • rozwój transportu publicznego;
 • poprawa bezpieczeństwa transportu;
 • promocja transportu zrównoważonego.

Wybrane projekty transportowe, które otrzymały dofinansowanie z CUPT:

 • modernizacja drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Świnoujście;
 • budowa linii kolejowej Warszawa - Łódź - Sieradz - Wrocław;
 • rozbudowa portu lotniczego w Gdańsku;
 • zakup autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej;
 • budowa systemu rowerowego miejskiego.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 CUPT udzieliło dofinansowania w wysokości ponad 23 mld zł. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) w latach 2014-2020 CUPT udzieliło dofinansowania w wysokości ponad 2 mld zł. W ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) w latach 2021-2027 CUPT udzieli dofinansowania w wysokości ponad 20 mld zł.

CUPT jest istotnym partnerem dla samorządów, przedsiębiorstw i innych podmiotów realizujących inwestycje transportowe w Polsce. Dzięki dofinansowaniu z CUPT możliwe jest zrealizowanie wielu ważnych projektów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia Polaków.

Struktura studium wykonalności do CUPT

W studium wykonalności należy przedstawić następujące informacje:

 • opis projektu, w tym jego lokalizację, zakres i cel;
 • analizę potrzeb i wymagań, które projekt ma zaspokoić;
 • analizę wariantów rozwiązań projektowych;
 • ocenę techniczną, ekonomiczną i finansową projektu;
 • wnioski i zalecenia.

Studium wykonalności powinno być przygotowane przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnej oceny projektu.

Celem CUPT jest racjonalne i efektywne wykorzystanie środków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych. Studium wykonalności jest jednym z narzędzi, które CUPT wykorzystuje do osiągnięcia tego celu.

W latach 2007-2023 CUPT przeprowadziło wstępną ocenę wykonalności ponad 1000 projektów transportowych. W wyniku tej oceny CUPT rekomendowało do dofinansowania ponad 800 projektów.

Dzięki współpracy CUPT z beneficjentami udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji transportowych, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa, dostępności i efektywności transportu w Polsce.

Studium wykonalności jest istotnym elementem procesu przygotowania i realizacji projektów drogowych i transportowych. Rzetelnie przygotowane studium wykonalności zwiększaja szansę na uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Plik do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony