Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków – Regionalny Program Województwa Opolskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

09.07.2018 15:57

6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 – tryb pozakonkursowy

W ramach naboru trwającego od 11 maja do 6 lipca 2018 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/18 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej. Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 więcej »

Dodaj do Facebook

09.07.2018 15:57

6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

W ramach naboru trwającego od 11 maja do 6 lipca 2018 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/18 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej. Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony