RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

04.04.2020 16:12

Warszawskie metro jedzie na zachód - kolejne stacje otwarte!

Kiedyś wędrowały tędy leśne słonie. Teraz pojedzie nowoczesne metro. Kolejne stacje II linii warszawskiego metra są już otwarte. Od dziś działają 3 nowe stacje zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie: Płocka, Księcia Janusza i Młynów. Budowa została dofinansowana z funduszy unijnych... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2020 15:33

Opolski program regionalny - modyfikujemy projekty i wspomagamy walkę z COVID-19

W odpowiedzi na panującą epidemię COVID19 Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu rozszerza zakres swojego projektu pn. "Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. Do projektu wprowadzone będą działania,... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2020 14:52

Rozpoczęcie procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

30 marca 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 1975/VI/20 w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2020 14:47

Jak tworzyć dostępne komunikaty? Komunikacja (nie tylko) w czasach epidemii…

Obecna sytuacja sanitarno – epidemiologiczna w naszym kraju jest sytuacją wyjątkową dla każdego z nas. Musimy ją zrozumieć i zaakceptować, przyzwyczaić się do nowych reguł i je respektować. Codziennie w trosce o nasze życie i zdrowie wiele instytucji przekazuje nowe, ważne informacje –... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2020 13:34

Rozstrzygnięcie naboru pozakonkursowego z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego dotyczącego dziedzictwa kulturowego

30 marca 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1972/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2020 13:02

Zmiany w ogłoszeniach o naborach wniosków - stan na 2 kwietnia 2020 roku

Przedstawiamy listę kolejnych ogłoszeń o naborach wniosków, które uległy zmianie w związku z zagrożeniem koronawirusem. Programy krajowe Inteligentny Rozwój Zmiana terminu naboru: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki -... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2020 12:04

Pomorski program regionalny - dodatkowe 130 mln zł na walkę ze skutkami epidemii na Pomorzu. Wsparcie dostaną służba zdrowia i przedsiębiorcy

Pieniądze będą pochodzić z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Decyzja o ich przekazaniu była możliwa dzięki szybkiej zgodzie Rady Europejskiej, która umożliwia sprawniejsze przesuwanie środków na cele związane z walką z epidemią... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2020 11:01

Zmiana dokumentacji konkursowej w działaniu Internacjonalizacja MŚP

Informujemy, że w Regulaminie konkursu Internacjonalizacja MŚP - 6 (1/2020) - dodano koszty kwalifikowalne umożliwiające przedsiębiorcy dofinansowanie usług doradczych w zakresie analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania... więcej »

Dodaj do Facebook

02.04.2020 20:35

By wspomóc tych na pierwszym froncie

Pandemia Covid-19 to teraz obszar priorytetowy, w który angażuje się wszelkie dostępne siły i środki. Szczególnie potrzebny jest sprzęt medyczny, który może zostać wykorzystany do leczenia chorych na koronawirusa. Na pierwszy froncie walki z pandemią znajdują się oczywiście... więcej »

Dodaj do Facebook

02.04.2020 18:20

Zmiana rozporządzeń unijnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

1 kwietnia wszedł w życie pakiet rozporządzeń wprowadzających zmiany w obowiązujących regulacjach unijnych. Rozporządzenia pozwolą szybko udostępnić środki z budżetu UE na walkę z kryzysem wywołanym koronawirusem. Inicjatywa inwestycyjna Komisji Europejskiej ma wspierać systemy opieki zdrowotnej,... więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »