RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

30.11.2023 20:30

5.4 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei (2)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach: Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei. więcej »

30.11.2023 20:09

5.4 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei (1)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach: Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei. więcej »

30.11.2023 19:56

4.2 Kolej w TEN‐T (1)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach: Priorytetu FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN‐T. więcej »

30.11.2023 19:43

4.2 Kolej w TEN‐T

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach: Priorytetu FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności Działanie FENX.04.02 Kolej w TEN‐T. więcej »

30.11.2023 19:23

5.4 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach: Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei. więcej »

30.11.2023 18:22

4.3 Infrastruktura lotnicza w TEN‐T

Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Instytucja Pośrednicząca dla priorytetów III, IV, V Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zapowiada nabór konkurencyjny w ramach FEnIKS 2021-2027 dla portów regionalnych... więcej »

30.11.2023 17:11

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu (1)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian... więcej »

30.11.2023 14:20

2.6 Odnawialne źródła energii (076/23)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 02.06 Odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe, tryb konkurencyjny, nabór nr FESL.02.06-IZ.01-076/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego... więcej »

30.11.2023 14:19

1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R (2)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Priorytetu I Badania i... więcej »

30.11.2023 13:53

2.1 Infrastruktura ciepłownicza Typ projektu: Infrastruktura ciepłownicza

Nabór nr FENX.02.01-IW.01-001/23  Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR  Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza więcej »

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »