o STRUCTUM

Wersja do druku Poleć znajomemu

 

structum_technologie_jutra_dzisiaj.gif

 

NIP 712-015-64-12
VAT UE PL 7120156412
REGON 004164804
KRS 0000017929
Kapitał zakładowy 50400 zł
Rok założenia: 1990

www.structum.pl


Zapytaj o system franczyzowy ZEFE.ORG
dla firm i osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.


MOTTO

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ


WIZJA FIRMY

Wspieramy naszych klientów i partnerów w podnoszeniu ich efektywności poprzez consulting i outsourcing, udostępniane nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Prowadzimy współpracę biznesową z partnerami technologiczymi i merytorycznymi - korzystamy z outsourcingu wszędzie tam, gdzie nie możemy być najlepsi.

Konsekwentne inwestujemy w wiedzę i rozwój. Koncentrujemy się na obszarach naszych kluczowych kompetencji. Dążymy do biznesowej doskonałości. Zwiększamy w ten sposób potencjał i wartość firmy.

Wszystkie produkty STRUCTUM posiadają współne cechy: nowoczesność, innowacyjność i skuteczność.


MISJA FIRMY


Dostarczamy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

Zdzisław Szczepaniak, Prezes Zarządu Structum Sp. z o.o.


Zdzisław Szczepaniak, Prezes Zarządu Structum Sp. z o.o.


WARTOŚCI

Kluczowym zasobem Structum są tworzący ją ludzie. Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie kierujemy się, są:

  • wiedza i doświadczenie praktyczne
  • innowacyjność i kreatywność
  • skuteczność (współpraca, orientacja na cel i zaangażowanie)
  • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Wybrane przez nas wartości mają decydujący wpływ na trwałość firmy i zaufanie ze strony Klientów.STRATEGIA FIRMY

 

Doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku.
Działalność operacyjna obejmuje usługi consultingowe w ramach ZEFE.ORG oraz rozwój i dystrybucję nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Jesteśmy firmą internetową z wyboru - dzięki temu możemy być bliżej naszych klientów.

Oferujemy wyłącznie sprawdzone i skuteczne rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom na osiąganie korzyści biznesowych.

Wyznaczamy nowe kierunki działania, eksperymentujemy z nowymi technologiami, rozwijamy innowacyjne rozwiązania. Wykraczamy poza tradycyjne modele biznesowe. Wszystkie elementy ryzyka związane z wprowadzaniem innowacji bierzemy na siebie - STRUCTUM jest pierwszym użytkownikiem najnowszych rozwiązań i technologii. Do naszej oferty przenosimy wyłącznie te rozwiązania i technologie, które okazały się skuteczne dla nas.

Oferujemy poparte referencjami usługi consultingowe obejmujące:

Nasza praca przyczyniła się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych. Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie.


Szukamy partnerów merytorycznych z branży ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy europejskich.

Chętnie podejmiemy współpracę z konsultantami specjalizującymi się w pozyskiwaniu funduszy pomocowych dla gmin.

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony