AVAILO

availo - logo

Usługi Availo Sp. z o.o. to prawdziwa rewolucja na rynku prawniczym – nie tylko ze względu na profesjonalizm porad oraz szybkość i wygodę świadczenia usług osiągniętych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, ale również z powodu ich wyjątkowo przystępnej ceny.

Availo Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 2012 roku. To polska firma z polskim kapitałem. Od samego początku istnienia – spółka intensywnie się rozwija i udoskonala swoją ofertę. Aby jeszcze bardziej zwiększać jakość usług, współpracujemy już z blisko 100 prawnikami oraz 120 kancelariami prawnymi z całej Polski. Codziennie dbamy o to, żeby usługi prawne, które zapewniamy naszym klientom były najwyższej jakości i zapewniały im poczucie bezpieczeństwa. Jednym z naszych głównych celów jest zapewnienie każdej osobie, która potrzebuje pomocy prawnej – dostępu do rzetelnych konsultacji świadczonych przez adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego w cenie, na którą może sobie pozwolić.

Kontaktując się z nami możesz być pewny, że Twoje problemy prawne zostaną rozwiązane przez osobę kompetentną i w pełni przygotowaną do wykonywania swojego zawodu. Dodatkowo, korzystając z usług prawnych Availo nie musisz się borykać z nieprzystępnym i trudnym językiem prawniczym. Nasi specjaliści przedstawią Ci rozwiązanie prawne w prosty i komunikatywny sposób.

Nie wahaj się i skonsultuj swoje problemy z profesjonalistą w zakresie wdrożenia i obsługi prawnej RODO.
 studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony