Aktualności MR Aktualności MR

Wersja do druku Poleć znajomemu

29.12.2017 15:11

Inwestycje na kolei nie zwalniają. 1,5 mld zł z UE dla PKP PLK

Kolej dostała dzisiaj potężny zastrzyk funduszy na inwestycje. Ponad 1,5 mld zł środków unijnych PKP PLK przeznaczy na dwie inwestycje: instalację systemu ERTMS/GSM-R na blisko 14 tys. km linii kolejowych oraz prace na linii Częstochowa – Zawiercie. Całkowita wartość obu... więcej »

29.12.2017 15:07

Rusza program Polska-Rosja

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju, przyjęła program Polska-Rosja. Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia br. Dzięki zgodzie rządu, 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego... więcej »

28.12.2017 15:00

Sieć badawcza: Łukasiewicz coraz bliżej!

Projekt ustawy reformującej instytuty badawcze został dziś przyjęty przez Radę Ministrów. Głównym celem Sieci badawczej: Łukasiewicz jest budowa zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych. Premier Morawiecki: nowoczesna gospodarka to gospodarka... więcej »

27.12.2017 14:30

Wrocław modernizuje komunikację miejską. Pomoże kolejna dotacja z UE

Ponad 200 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko miasto przeznaczy na budowę dwóch nowych tras tramwajowych i jednej autobusowo-tramwajowej. Umowy o dofinansowanie podpisali dzisiaj w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj i p.o. dyrektora Centrum... więcej »

22.12.2017 15:13

Oddanie do ruchu ostatniego fragmentu S5 na Dolnym Śląsku

Dzięki oddaniu ostatniego 30-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5, od węzła Krościna do węzła Wrocław Północ, kierowcy mogą korzystać z całej trasy między Korzeńskiem a Wrocławiem.   Przekazany do użytku fragment drogi ekspresowej S5 jest ważnym lokalnie, ale także w skali... więcej »

22.12.2017 09:42

Polsko – brytyjskie konsultacje międzyrządowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka zagraniczna, obronność, gospodarka, finanse i energetyka  – to tylko niektóre z  tematów poruszonych podczas konsultacji pomiędzy rządami Polski i Wielkiej Brytanii pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i... więcej »

21.12.2017 18:30

Program dla Śląska – dobrze ulokowana inwestycja

Inwestycje o łącznej wartości sięgającej 40 mld zł, wzmocnienie istniejących w regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych zakłada Program dla Śląska, przygotowany przez Rząd w uzgodnieniu z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w... więcej »

21.12.2017 15:16

Inwestujemy w pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w programie Polska-Białoruś-Ukraina. W uroczystości w Rzeszowie wzięli również udział beneficjenci trzech projektów z woj. podkarpackiego i Marszałek Województwa Podkarpackiego.... więcej »

21.12.2017 12:00

25 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych... więcej »

20.12.2017 17:20

Powołano Rzecznika Funduszy Europejskich

Minister Rozwoju i Finansów powołał Panią Agatę Zielińską na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych. Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie... więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony