Aktualności MR Aktualności MR

Wersja do druku Poleć znajomemu

20.12.2017 12:45

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Polska pozostaje największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG. Zostały podpisane międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Paweł Chorąży, minister ds. europejskich i... więcej »

19.12.2017 16:44

Produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2017 roku – komentarz MR

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2017 roku była o 9,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami MR formułowanymi przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja... więcej »

15.12.2017 18:30

Wizyta wiceministra Kwiecińskiego w Łodzi

411 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) otrzyma Łódź na kolejny projekt związany z rozbudową i modernizacją linii tramwajowych w mieście. W podpisaniu umowy o dofinansowanie uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Następnie wiceszef resortu wziął udział w... więcej »

15.12.2017 13:07

Raportowanie niefinansowe – gdzie szukać informacji?

W Polsce, od 2018 r. ok. 300 polskich spółek zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych – ma to związek z wejściem w życie 26 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości  wdrażającej do polskiego... więcej »

15.12.2017 11:53

Ponad 100 mln zł z budżetu państwa na Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Minister Rozwoju i Finansów, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia, zapewnił dofinansowanie środkami budżetu państwa w wysokości 101,38 mln zł dla projektu pn. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem. Wielkopolskie Centrum Zdrowia... więcej »

14.12.2017 16:54

10 lat Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik uczestniczyli w konferencji „Na właściwych torach – Infrastruktura Transportowa – Doświadczenia i Wyzwania”, zorganizowanej z okazji dziesięciolecia istnienia Centrum Unijnych Projektów Transportowych... więcej »

14.12.2017 16:21

XII posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP oraz Zespołu ds. PPP

Odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP (Partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz Zespołu ds. PPP. Posiedzenie było okazją do podsumowania działań Ministerstwa Rozwoju w zakresie PPP oraz omówieniu działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów... więcej »

13.12.2017 18:28

VI spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

11 grudnia 2017 r. w siedzibie EY odbyło się szóste spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, jednej z trzech grup powołanych przez Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw,... więcej »

13.12.2017 18:30

Spotkanie w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego

11 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Rozwoju dot.  Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), z udziałem Sekretarza Stanu w MON Bartosza Kownackiego oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie... więcej »

13.12.2017 18:28

VI posiedzenie Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

11 grudnia 2017 r. w siedzibie EY odbyło się szóste spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, jednej z trzech grup powołanych przez Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw,... więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »