Aktualności RPO WM

Wersja do druku Poleć znajomemu

10.02.2016 01:00

Mobilne Punkty Informacyjne w lutym - subregion ostrołęcki

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ostrołęce zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych. 

więcej »

Dodaj do Facebook

26.01.2016 01:00

Bezpłatne konsultacje Mobilnego Punktu Informacyjnego woj. mazowieckiego – subregion warszawski

Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy na lata 2014-2020.

więcej »

Dodaj do Facebook

22.01.2016 01:00

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim - subregion radomski

Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy na lata 2014-2020.

więcej »

Dodaj do Facebook

20.01.2016 01:00

O rewitalizacji na Mazowszu ciąg dalszy

Jeszcze tylko do 29 stycznia br. samorządy z Mazowsza mogą ubiegać się o dofinansowanie opracowania lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji. Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ponad 200 samorządowców wzięło udział
w dwóch konferencjach poświęconych konkursowi dotacji w tym zakresie.

więcej »

Dodaj do Facebook

19.01.2016 01:00

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

więcej »

Dodaj do Facebook

19.01.2016 01:00

Szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie w Warszawie dotyczące zasad ubiegania się o środki w ramach konkurs zamknięty nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Najbliższe: 27.01.2016 r., godz. 09:30 - 15:30

BRAK MIEJSC

więcej »

Dodaj do Facebook

19.01.2016 01:00

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 „Środa z funduszami dla społeczności lokalnych na odnowę budynków i zabytków”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęcają do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami…”. Tym razem zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na ochrony zabytków oraz budynków. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej »

Dodaj do Facebook

14.01.2016 01:00

O REWITALIZACJI NA MAZOWSZU

W unijnym budżecie dla Mazowsza do roku 2020 znalazły się środki na kompleksową rewitalizację terenów zdegradowanych. Inwestycje w tym obszarze nie tylko pobudzą  aktywność środowisk lokalnych i wzmocnią współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz także przyczynią się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Warunkiem ubiegania się o fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 będzie posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji. W tym celu, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs dotacji dla gmin w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli gmin, planujących działania rewitalizacyjne.

więcej »

Dodaj do Facebook

14.01.2016 01:00

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim – subregion płocki

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Płocku zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych.

 Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania  na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

więcej »

Dodaj do Facebook

11.01.2016 01:00

Lokalny Punkt Informacyjny w Płocku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 11 stycznia 2016 r. będzie czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  Następne »