RPO WSL Województwa Śląskiego 2014-2020

Wersja do druku Poleć znajomemu

06.02.2019 11:32

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17.

więcej »

Dodaj do Facebook

06.02.2019 11:32

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17.

więcej »

Dodaj do Facebook

05.02.2019 15:32

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17.

więcej »

Dodaj do Facebook

05.02.2019 15:32

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17.

więcej »

Dodaj do Facebook

05.02.2019 11:32

Wnioski złożone w konkursie z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs OSI

Projektodawcy złożyli 19 wniosków o dofinansowanie swoich przedsięwzięć w ramach naboru nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-293/18.

więcej »

Dodaj do Facebook

01.02.2019 11:32

Wyniki naboru z poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18.

więcej »

Dodaj do Facebook

01.02.2019 11:32

Wyniki naboru z poddziałania 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17.

więcej »

Dodaj do Facebook

01.02.2019 07:32

Wyniki naboru z poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17.

więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »