RPO Województwa Śląskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

17.03.2016 09:40

Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 10.02.2016 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do […]

Post Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

09.03.2016 21:58

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poziom dofinansowania 85,00 % Budżet naboru [PLN] 260 454 158,92 O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Jednostki samorządu terytorialnego, ich Jednostki samorządu terytorialnego, ich i związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; […]

Post Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

05.03.2015 14:50

Śląskie inwestycje w ochronę środowiska

11 grudnia ubiegłego, 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował, które z wniosków złożonych w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu V Środowisko,  poddziałania 5.3. Czyste powietrze  i odnawialne źródła energii uzyskały dofinansowanie. Dokonaliśmy przeglądu wybranych projektów: W gminie Janów już niedługo młodzi mieszkańcy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego będą mogli się cieszyć z termomodernizacji […]

Post Śląskie inwestycje w ochronę środowiska pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

03.02.2015 11:44

Rewitalizacja dużych miast na śląsku

Gdzie wkrótce powstanie nowe muzeum? Które miasta najbardziej wypięknieją za unijne pieniądze? Zarząd Województwa Śląskiego opublikował listę projektów, które zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, konkretnie poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”. Wsparcie otrzymają takie inwestycje jak Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Powstanie ono w Kopalni […]

Post Rewitalizacja dużych miast na śląsku pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

18.11.2014 07:22

RPO Śląskie – Komitet Monitorujący

W ramach prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym planowane jest powołanie przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) do Komitetu Monitorującego Województwa Śląskiego. Funkcjonująca Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór na kandydatów wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL). Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego ds. zabezpieczenia […]

Post RPO Śląskie – Komitet Monitorujący pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

14.11.2014 23:21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wszedł w ostateczną fazę

 Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla Województwa Śląskiego jest obecnie w fazie negocjacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Pod koniec roku (2014) powinien być znany ostateczny kształt RPO dla Województwa Śląskiego (RPO WSL). W czwartym kwartale 2014 planowane jest zakończenie negocjacji z Komisją Europejską co pozwoli na uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla […]

Post Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wszedł w ostateczną fazę pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

27.09.2014 22:51

Inteligentne specjalizacje Województwa Śląskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Śląskiego inteligentne specjalizacje to: energetyka (w tym technologie ekologiczne) medycyna technologie informatyczne (ICT)

Post Inteligentne specjalizacje Województwa Śląskiego pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

16.09.2014 23:53

Nabory w roku 2014

W ramach środków przyznanych na lata 2014-2020 w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Regionalnego województwa Śląskiego nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.    

Post Nabory w roku 2014 pojawił się poraz pierwszy w RPO Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook