Aktualności MR Aktualności MR

Wersja do druku Poleć znajomemu

20.10.2017 17:35

Jakie ułatwienia dla biznesu? Wicepremier Morawiecki w Lublinie

Wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się dzisiaj z przedsiębiorcami z województwa lubelskiego. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim uproszczeń dla firm przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wicepremier Morawiecki i wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj poinformowali, że od początku... więcej »

Dodaj do Facebook

20.10.2017 13:27

Konferencja nt. Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Zapraszamy o udziału w konferencji pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbędzie się 16 listopada 2017 r., godz. 9.00-15.30 w Sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej... więcej »

Dodaj do Facebook

19.10.2017 18:33

Etyczne wyzwania dla polskiego biznesu

18 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość zorganizowana z inicjatywy Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej w ramach Zespołu do spraw... więcej »

Dodaj do Facebook

19.10.2017 14:11

Zaproszenie na seminarium „How to do Business with the United Nations?”

Zachęcamy polskich przedsiębiorców do udziału seminarium „How to do Business with the United Nations?”, które odbędzie się w Genewie w dniu 13 listopada 2017 r. Seminarium jest organizowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie (UNOG). Jego celem jest... więcej »

Dodaj do Facebook

18.10.2017 21:25

Spotkanie Sekretarzy Stanu V4

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński wziął udział w spotkaniu Sekretarzy Stanu Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Uczestniczył także w ceremonii otwarcia Automotive Hungary 2017 Expo. Gospodarzem spotkania był István Lepsényi, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Gospodarki... więcej »

Dodaj do Facebook

18.10.2017 19:46

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2017 roku – komentarz MR

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2017 roku była o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zbliżony do oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 6,9 proc. w... więcej »

Dodaj do Facebook

18.10.2017 17:19

Uproszczenie procedury wydawania dokumentów niezbędnych dla przedsiębiorców starających się o zlecenia z NATO.

Od roku  1999 roku  Polska należy do Organizacji  Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla  Kwatery Głównej NATO oraz Agencji działających w ramach NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi... więcej »

Dodaj do Facebook

18.10.2017 17:17

Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"

Coroczny raport Ministerstwa Rozwoju pn. Przedsiębiorczość w Polsce to aktualne spojrzenie na sektor przedsiębiorstw i zachodzące w nim zmiany. Wychodząc od globalnych i krajowych warunków  makroekonomicznych, w opracowaniu poruszono takie wątki jak sytuacja ekonomiczno-finansowa firm,... więcej »

Dodaj do Facebook

18.10.2017 16:37

Małe i średnie firmy mają swojego pełnomocnika w rządzie

Andżelika Możdżanowska została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. "W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreślamy rolę i znaczenie małych i średnich firm. Przedsiębiorczość, zwłaszcza ta najmniejsza, to niezawodny... więcej »

Dodaj do Facebook

18.10.2017 13:43

Wizyta wiceministra Tadeusza Kościńskiego w Madrycie

„Ku nowoczesnej i innowacyjnej ekonomii - atrakcyjność Polski dla hiszpańskich inwestorów” – to tytuł seminarium, w którym uczestniczył wiceszef resortu rozwoju. Wzięli w nim przedstawicieli hiszpańskiego biznesu i administracji.   Wydarzenie zostało... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony