Dotacje unijne

Wersja do druku Poleć znajomemu

18.04.2011 18:27

Działanie 8.1 nabór od 9 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej [...] więcej »

Dodaj do Facebook

07.02.2011 23:49

Paszport do eksportu już 21 lutego 2011

Został ogłoszony nabór w ramach Działania PO IG 6.1 Paszport do eksportu, który odbędzie się w terminie od 21 lutego 2011 r. do 11 marca 2011 r. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektówmających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach [...] więcej »

Dodaj do Facebook

06.02.2011 22:19

Z jakich Działań skorzystamy w 2011 roku ?

Z początkiem nowego roku większość instytucji finansujących projekty współfinansowane z Unii Europejskiej ogłosiła harmonogramy naborów Działań unijnych. Niestety, pieniędzy jest już coraz mniej – postaraliśmy zebrać te ostatnie działania dostępne w roku 2011. Zobacz również Harmonogram Naborów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka http://www.dofinansuj.pl/dotacje_unijne/poig-harmonogram-na-rok-2011 W roku 2011 w większości województw nie odbędą się żadne nabory [...] więcej »

Dodaj do Facebook

11.01.2011 12:11

POIG 8.1 Pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych cz. 3

W przypadku firm nawiązujących współpracę na platformie, czy fakt, że firmy korzystają z platformy i w jakiś sposób się promują, nawiązują kontakty z klientami. powoduje, że dochody z abonamentu, jakie te firmy płacą będzie kwalifikowany jako dochód z tytułu promocji. Czy promocja jest tutaj uznawana jako bannery albo hasła reklamowe zamieszczane na stronie na usługi? [...] więcej »

Dodaj do Facebook

07.01.2011 12:26

POIG Działanie 8.2 Kluczowe pytania odnośnie naboru cz. 2

Kolejna część ważnych pytań dotyczących Działania 8.2. Postanowiliśmy skupić się na kosztach kwalifikowanych. We wzorze biznes planu są w pkt. 8 wymienione typy kosztów objętych dofinansowaniem do uzasadnienia. Nie ma tak kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizacje projektu. Natomiast w ogólnych dokumentach dotyczących programu 8.2 wynagrodzenia wymienione jako koszty kwalifikowane proszę o wyjaśnienie. Wynagrodzenia – [...] więcej »

Dodaj do Facebook

02.01.2011 12:07

POIG 8.1 Pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych cz. 2

Proszę o informacje czy zakup samochodu służbowego dla handlowca można traktować jako wydatek kwalifikowany, jeżeli sam etat handlowca jest niezbędny dla powodzenia trwałości projektu i etat będzie utrzymywany przynajmniej przez okres trwałości ? Odpowiedź Katalog wydatków określonych w par. 6 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2008 r. wymienia w ust. 2 pp. 9) „zakup nowych [...] więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony