RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

22.09.2023 10:46

8.28 Kształcenie zawodowe OPPT

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.28-IZ.00-055/23 w ramach: • Działania: 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT, • Schematu: - Sposób wyboru projektów: konkurencyjny więcej »

21.09.2023 21:09

2.27 Laboratorium Innowatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w  Warszawie, ul. Pańska 81/83, (kod pocztowy 00-834) ogłasza nabór na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.27 FENG „Laboratorium Innowatora”   więcej »

21.09.2023 12:16

2.7 Adaptacje do zmian klimatu (1)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region... więcej »

21.09.2023 11:57

8.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.08.16-IZ.00-054/23 w ramach: • Działania: 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne, • Schematu: - Sposób wyboru projektów: konkurencyjny   więcej »

21.09.2023 09:57

FESW.09.04-IZ.00-001/23 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiegoogłasza nabór nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektówze środków programu regionalnegoFundusze Europejskie dla... więcej »

20.09.2023 19:15

Nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.13.04.00-IZ.00-04-29R/23)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.4... więcej »

20.09.2023 16:51

8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (IZ FEdP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach:Priorytet VIII Fundusze na rzecz... więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »