RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

28.09.2023 16:53

10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie FESW.10.09-IZ.00-001/23

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.10.09-IZ.00-001/23 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego... więcej »

28.09.2023 16:39

10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw FESW.10.06-IZ.00-001/23

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027   Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.10.06-IZ.00-001/23 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego... więcej »

28.09.2023 16:22

1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw (1)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu I Badania i... więcej »

28.09.2023 16:02

10.1 Skuteczna edukacja

Nabór projektu nr FELU.10.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja (typ projektu nr 2: Program systemowego wsparcia efektywności nauczania języka angielskiego w regionie: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół osiągających wyniki... więcej »

28.09.2023 14:30

5.7. Edukacja przedszkolna w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w trybie konkurencyjnym  zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEPM.06.01-IZ.00-001/23. Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania... więcej »

27.09.2023 17:28

Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie [nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-051/23]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.15-IZ.00-051/23 w ramach: Działania: 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Schemat 2: Ośrodki edukacji ekologicznej – pozostałe Sposób... więcej »

27.09.2023 16:15

10.1 Wsparcie wdrażania programu z EFRR

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 10,... więcej »

27.09.2023 15:48

Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie [nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-050/23]

  Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.15-IZ.00-050/23 w ramach: Działania: 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie Schemat 1: Ośrodki edukacji ekologicznej podległe Samorządowi... więcej »

27.09.2023 15:05

7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/ wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza Nabór nr FEPK.07.03-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.03 więcej »

27.09.2023 14:15

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów Numer naboru: FEPZ.02.23-IZ.00-001/23 więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »